Vårdutveckling

Nedan följer länken till vårt elektroniska ansökningssystem avseende anslag för att förbättra eller underlätta vård, stimulans eller tillsyn av patienter med Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar. Bidrag kan sökas av personer eller organisationer som verkar inom demensvården i Sverige. Alzheimerfondens styrelse granskar och bedömer ansökningarna.


Villkor för sökande av anslag till projekt avsedda att förbättra eller underlätta vård, stimulans eller tillsyn av patienter med Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar. Det kan vara olika initiativ som handlar om att ge ökad livskvalitet och förbättra tillvaron för personer som drabbas av demenssjukdom. Vi kan också stötta utbildningsaktiviteter till personer som väljer att vidareutbilda sig inom demensområdet, till exempel Silviasystrar, Silvialäkare och liknande utbildningar. Vi tycker det är angeläget att stötta utbildningsaktiviteter för att på så sätt bidra till att det finns kompetent personal i vården.

Alzheimerfonden beviljar maximalt 50 % av den totala utbildningskostnaden. Övriga projekt som fonden beviljar måste också inbegripa en egeninsats av sökanden och en beskrivning av denna finansieringsdel måste framgå i ansökan. Ansökningar som inte beaktar egeninsatsen behandlas ej.

Alzheimerfondens styrelse bedömer och beviljar inkommande anslag. Alzheimerfonden bestämmer, år från år, inriktning och prioritering avseende vad vi vill stötta. Vår ambition är att vara en viktig och engagerad spelare inom demensområdet och nära följa utvecklingen mot en bättre vård och omsorg av de demensdrabbade. Projekt som syftar till stor tillämpningspotential prioriteras och vi eftersträvar också en geografisk spridning och bredd bland anslagen.

Ta del av villkoren för anslag till vårdutvecklingsprojekt "Vårdutveckling villkor 2017" och fyll i ansökningsblanketten elektroniskt via knappen nedan.

Ansökan skall ifyllas elektroniskt och vara Alzheimerfonden tillhanda den 30 juni 2017.

Besked om beviljat anslag kommer att meddelas i slutet av augusti eller början av september.

Frågor besvaras av Liselotte Jansson på telefon 0704-81 70 43 eller via mejl: liselotte@alzheimerfonden.se

Ansök nu >>