Vi ser att du inte slutfört din betalning,
om du upplevde problem med att genomföra din betalning
hjälper vi dig gärna,

Kontakta oss vardagar mellan kl.8-16.30 på telefon 020-30 11 30”

Vänliga hälsningar
Teresia
Givarservice