Parkinsondemens och Lewykroppsdemens

Vid Parkinsondemens har patienten i regel under många år haft Parkinsons sjukdom med skakningar, muskelstelhet, långsamma rörelser och stelt ansiktsuttryck. Hos den som fått Parkinson som gammal kan minnesproblem, svårigheter att hitta samt att rita, skriva och räkna tillkomma. Tillståndet kan hos en och samma person variera starkt från den ena stunden till den andra.

Lewykroppsdemens (Lewy Body Dementia) upptäcktes i slutet av 1980-talet då forskare fann samma typ av proteinansamlingar, Lewykroppar, i hjärnan hos patienter med demens som hos Parkinsonsjuka.

Symtom

Lewykroppsdemens kan vara mycket lik Parkinsondemens. En viktig skillnad är att rörelsesymtomen inte har funnits särskilt lång tid före symtomen på demens. I sjukdomsbilden märks Parkinsonsymtom och synhallucinationer, patienten ser kanske djur och figurer som inte finns. Man kan ha svårigheter att räkna, uppfatta tredimentionella bilder medan minnet inte alltid är så dåligt. Överkänslighet mot neuroleptika (läkemedel mot hallucinationer och vanföreställningar) kan förekomma. Ofta är blodtrycket instabilt, sömnen orolig och personen deprimerad. En del personer med Lewykroppsdemens eller Parkinsondemens faller ofta och kan drabbas av frakturer.

Vid Parkinsons sjukdom råder brist på signalsubstansen dopamin. Samma brist finns vid Lewykroppsdemens där det också finns brist på acetylkolin.

Behandling

Det gäller att hitta balans i behandlingen som kan vara kolinesterashämmare, Parkinsonmedicin, depressionsmedicin och blodtrycksmedicin. Läkemedel mot hallucinationer ska i möjligaste mån undvikas, men om det är nödvändigt ska modernare typer av neuroleptika användas.

givegift.png

Möjliga skadeplatser vid Lewy body demensMöjliga skadeplatser vid Lewy body demens.