Demens – över 70 diagnoser

I dag är ca 160 000 människor i Sverige drabbade av demenssjukdom. Det finns ca 70 olika diagnoser, varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste, men många har också flera diagnoser samtidigt, till exempel alzheimer och vaskulär demens.

Demens är inget normalt åldrande. Det är en sjukdom som angriper hjärnan och förstör förmågan att tänka och agera logiskt. Orsaken är plack som bildas i hjärncellerna och den substans som förstör nervtrådarna som cellerna är sammanbundna med. Förändringarna som orsakar plack i nervcellerna består av ett protein som heter amyloid och tau.

En minnessjukdom är inte samma sak som det vi vanligtvis kallar glömska. Den som är drabbad visar därför ofta ett beteende som avviker från det omgivningen är van vid.

De som känner oro för att minnet sviker bör alltid söka läkare för en utredning.

 

Statistik från Socialstyrelsen

Diagram antal demenssjuka_folderversionen

Fakta

  • Det finns ungefär 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige, varav 60–70 procent har Alzheimers sjukdom.
  • Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom.
  • I Sverige uppskattas antalet yngre personer med demenssjukdom till cirka 8 000–9 000, varav merparten är 60–65 år.
  • Fler kvinnor än män drabbas av demenssjukdom, vilket inte bara beror på att kvinnor lever längre.
  • Varje år nyinsjuknar drygt 25 000 personer i en demenssjukdom och ungefär lika många med demenssjukdom dör.
  • Det finns inget som tyder på att risken att insjukna i demenssjukdom har ökat under senare år. Däremot kommer antalet personer att öka efter år 2020, när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår en hög ålder.

Länkar


Svenskt Demenscentrum – En sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet

Demensförbundet – Anhörigorganisation

Ung Anhörig Stöd för unga anhöriga till demenssjuka

givegift.png

bigstock-Comforting-Her-1709300.jpg