Läger ger stöd till barn och ungdomar

För tredje sommaren i rad har läger hållits för unga anhöriga till demenssjuka. Platserna i lägret, som ägde rum vid Sjöviks Folkhögskola i Dalarna, blev snabbt fyllda och en kölista fick upprättas. Bara det visar på det stora behov av stöd som finns bland drabbade familjer.

I juni hölls för första gången lägret för barn mellan 7 och 17 år tillsammans med den friska föräldern. Helgen 16–18 augusti 2013 genomfördes lägret för ungdomar mellan 18 och 30 år. Ungdomarna kom från hela Sverige, från Luleå till Lund.

På lägren har deltagarna fått möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra i samma situation. Att få ur sig sin sorg och ilska över sjukdomen är viktigt.

– Att hamna på det här lägret var magiskt! utbrister Alexandra, 22 år.

– Det jag hade erbjudits tidigare var att gå med i anhöriggrupper tillsammans med 80-åringar. Här mötte jag istället människor i min egen ålder. Vi kunde prata om om precis allt, till exempel vår frustration, men också ge varandra praktiska tips. Det var en blandning av skratt och gråt.

Deltagarna i lägret fick också information och tips om hjälpmedel, lagar och litteratur. Vid Fråga doktorn-stunden i juni svarade professor Lars-Olof Wahlund på barnens frågor, till exempel: Gör det ont att få alzheimer? Kan man dö av det? Hur länge kommer pappa att leva?

– Vid de här tillfällena har det så tydligt märkts vilken liten uppbackning dessa barn och ungdomar fått, säger Marie Hultén som är en av arrangörerna från Mora Kommun.

– Det är också tydligt att det saknas kunskap i samhället om demenssjukdomar hos yngre. Kunskapen måste förbättras i skolorna, hos skolsköterskorna, kommunerna och landstingspersonalen, fortsätter hon.

Att de här lägren fyller en viktig funktion var alla deltagare rörande överens om.

– Jag önskar att jag hade haft en coach bredvid mig från allra första början, sa en av de vuxna deltagarna. Det är så mycket att sätta sig in i, så många beslut som ska fattas och så många etiska dilemman som dyker upp.

När lägerdagarna led mot sitt slut hade nya värdefulla nätverk för framtiden skapats bland både barn och vuxna.

7-17 läger 2013 018

”Fråga doktorn” var ett uppskattat inslag på lägret för unga anhöriga som kämpar för att förstå den grymma demenssjukdom som drabbat deras ena förälder.

givegift.png

7-17 läger 2013 028

7-17 läger 2013 031

7-17-läger-2013-013

7-17 läger 2013 016

7-17 läger 2013 006