Jenny Eriksson

Jenny Eriksson, ung anhörig

Jenny Eriksson är 21 år och bosatt i Gävle. Jenny blev ”anhörig” när hon bara var 10 år gammal. Då fick hennes pappa sin demensdiagnos vid 46 års ålder. Några år senare hade han gått bort.

Nu reser Jenny runt i landet och håller gripande och mycket uppskattade föreläsningar om sina erfarenheter av att vara ung anhörig till en demenssjuk förälder.

”Vi skulle kunna bli mycket bättre på att våga se och möta varandra även när livet stormar”, säger Jenny.

Jenny skriver också böcker. En av dem är ”Ett brev om livet”. 

Ett brev om livet handlar om att tappa livet, när det inte blev som man tänkt sig och vardagen förändras. Jenny Erikssons pappa fick diagnosen alzheimer när han var 46 år gammal. Då var Jenny bara 10 år gammal.

Dikterna är fragment från hennes pappas sjukdomsår, tankar, episoder och känslor. Från diagnosen och frågorna, vidare till pappans flytt till boende, genom tonåren, till pappans bortgång och fram till den sista dikten som är ett kliv ut i vuxenvärlden och en slags försoning med det förflutna. 

Jenny har skrivit den bok som hon själv skulle ha velat läsa. För andra anhöriga är det en bok att känna igen sig i. För yrkesverksamma inom vård, skola och anhörigstöd samt omvårdnadspolitiker så blir det en ögonöppnare som Jenny hoppas ska ge ökad förståelse för unga anhörigas situation.

Ett brev om livet är ett ärligt brev i diktform, med ett språk alldeles nära vardagen som det är lätt att känna igen sig i. 

Jennys egen hemsida finner du här >>.
Jenny är också ambassadör i nätverket Ung anhörig som drivs av Svenskt Demenscentrum tillsammans med Alzheimerfonden.

unganhrig_logga.png

givegift.png

Jennys senaste bok ”Ett brev om livet”. Jennys bok ”Ett brev om livet”