Foto: Christina Nemell

Carolina – ung anhörig och föreläsare

Carolina Biörs heter en av Alzheimerfondens unga ambassadörer. Hennes mamma har Alzheimers sjukdom och Carolina har engagerat sig för att sprida information om och förståelse för sjukdomen. Kontakta Alzheimerfonden om du vill boka en föreläsning med Carolina.

 

Den 7 mars 2015 medverkade Carolina i By Kyrka utanför Avesta. Då hölls evenemanget ”Bara ögonblick”, helgmålsbön med konsert till förmån för Alzheimerfonden. Carolina berättade om hur det är att växa upp med en demenssjuk mamma.

Carolina i By kyrka

Carolina By


Flera tidningar har skrivit om Carolina. Läs artikeln "Alzheimern tog hennes unga mamma" från 1 dec 2014 i Norrländska Socialdemokraten, sidan 1 här och sidan 2 här.
 Carolina i Norrländskan
Och i Aftonbladet:

Carolina i AB
 

Annonskampanj i bl.a. Svenska Dagbladet vintern 2014/15.

Alzheimerfondens annons_Carolina

givegift.png

Foto: Mathilda