Alzheimerfonden har 90-konto

90_Konto_Logo_RGB

Ett 90-konto innebär att den organisation som innehar det är granskad av Svensk Insamlingskontroll. Varje år granskar Svensk Insamlingskontroll räkenskaperna hos de organisationer som har 90-konton. Det är lätt att se om en organisation har ett 90-konto eftersom bank- eller plusgirokontot börjar med siffrorna 90.
 

logo_sfii_130x130

Alzheimerfonden är också medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som bland annat arbetar aktivt för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt sätt. Du kan känna dig trygg när du ger din gåva till Alzheimerfonden. Din gåva går till vetenskaplig medicinsk forskning och vårdutveckling.

givegift.png

Alzheimerfondens kontonummer är:

Plusgiro 90 11 19-8
Bankgiro 901-11 98
Organisationsnummer 845001-8844
Stiftelsenummer 1010165 hos Länsstyrelsen i Stockholms Län.