Alzheimerdagen 21 september

Den 21 september varje år uppmärksammar vi Alzheimerdagen. Då vill vi rikta fokus på demensproblematiken över hela världen. Siffror från Alzheimer's Disease International visar att det nu är cirka 47 miljoner människor som har en demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Antalet drabbade väntas öka med nästan 300 procent till år 2050. Var 3:e sekund insjuknar någon, bara i år betyder det 10 miljoner nyinsjuknade. Detta är oerhörda siffror som gör det extra tydligt att behovet av mer forskning efter ett botemedel är akut.

Kom och möt experter inom demensområdet som föreläser och upplyser om demenssjukdomar.

 

Köp biljett här eller ring 020-30 11 30.


Du kan även hämta ut eller köpa biljetter på Stockholms Turaffär på Klarabergsviadukten 49 vid Centralstationen.

 

5071711-01-1.jpg


 


Alzheimerfondens temadag 21 september 2016

De filmade föreläsningarna finns på vår Facebook-sida. Klicka här för att komma dit.

               collage_low


_YN_7049
Cirka 250 personer kom till Näringslivets hus för att lyssna till forskare och läkare som talade om demenssjukdomar och de senaste rönen.

_YN_7122
Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson.

_YN_7051
Dagens moderator var Marianne Rundström.

_YN_7329 _YN_7402

_YN_7157
Professor Henrik Zetterberg berättade med stor inlevelse om mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom och om det aktuella forskningsläget.

_YN_7207
Överläkare Anne Börjesson Hanson berättade om vad som utmärker de olika demenssjukdomarna. Hon avslutade med att testa publikens uppmärksamhet och bad dem gissa diagnosen på ett autentiskt fall.

_YN_7239
Silvialäkare Moa Wibom berättade om sin patient Mikael Ottosson (med tillstånd från honom och hans familj). Mikael fick Alzheimers sjukdom vid 39 års ålder och Moa Wibom berättade om hans unika fall och hur man kommit fram till hans diagnos.

_YN_7278
När Erik Biörs var 15 år insjuknade hans mamma i Alzheimers sjukdom. Fyra år senare gick hon bort, bara 59 år gammal. Erik berättade kärleksfullt om sin mamma och om hur hennes sjukdom påverkade honom - hans egen hälsa, skolgång och sociala liv.

_YN_7325
Här är Erik med sin syster Carolina som intervjuades i TV4 på morgon och av TV Aftonbladet.

_YN_7367
Forskningschef Johan Sandin berättade spännande nyheter från forskningsstiftelsen AlzeCure som är först i världen med att återställa nervceller som skadats vid Alzheimers sjukdom.

_YN_7079
Thomas Petersson från Euroaccident, en av Alzheimerfondens huvudsponsorer.

_YN_7349
I kaffepausen fick besökarna ställa frågor till Silvialäkare Moa Wibom och professor Jan Marcusson.

_YN_7375

_YN_7379

_YN_7520
Stiftelsen Fondkistan delade ut sitt forskningspris till två unga forskare.

Tack till sponsorerna Euroaccident, Sabis och Eli Lilly.

Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

annons hemsida


ALZHEIMERDAGEN  21 SEPTEMBER 2016

Moderator: Marianne Rundström

13.00–13.15
Inledning

13.15–13.45
Senaste nytt om Alzheimers sjukdom
Henrik Zetterberg, professor och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor Zetterberg berättar om de senaste forskarrönen och vilka nya behandlingar som kan vara på väg.

13.45–14.15
Vilka är de vanligaste demenssjukdomarna och hur skiljer man dem åt?
Anne Börjesson-Hanson, överläkare och forskare, Sahlgrenska Akademin
Anne Börjesson-Hanson ger oss en kort översikt över de vanligaste demenssjukdomarna och deras symtom. Utifrån en fallbeskrivning går hon igenom vilka symtom som talar för den ena eller den andra diagnosen.

14.15–14.45
Att drabbas av alzheimer i unga år
Moa Wibom, Silviacertifierad överläkare
Vad innebär demenssjukdom vid mycket ung ålder, både för den drabbade, dennes familj och för vården? Moa Wibom har skrivit en masteruppsats om Mikael Ottosson, som drabbades av Alzheimers sjukdom vid 39 års ålder. Med hans tillåtelse berättar hon om lärdomar man kan dra av hans fall.

14.45–15.15
Att vara ung och anhörig
Erik Biörs, ung anhörig och Katrin Lindholm, anhörigsamordnare Avesta Kommun
Eriks mamma blev bara 59 år. Hur det är att vara tonåring och växa upp med en demenssjuk förälder samtalar Erik och Katrin om.

15.15–15.45
Kafferast & Fråga doktorn
Vi bjuder på kaffe och enklare tilltugg. Ställ frågor till specialistläkare Moa Wibom, Johan Sandin och professor Jan Marcusson.

15.45–16.15
Reparera skadade nervceller – är det möjligt?
Johan Sandin, läkemedelsforskare vid forskningsstiftelsen AlzeCure
Forskarna i stiftelsen AlzeCure är först i världen med att försöka återställa skadade nervceller i en alzheimersjuk hjärna.

16.15–16.45
Kan vi undvika att få Alzheimers sjukdom?
Miia Kivipelto, professor, Karolinska Institutet
Professor Kivipelto har blivit internationellt prisad för sin forskning om livsstil och demens. Hon berättar om de stora studier hon leder och de konkreta riktlinjer hon och hennes team håller på att utforma.

16.45–17.00
Prisutdelning
Stiftelsen Fondkistan delar ut sitt forskningsstöd. Priset delas ut av Fondkistans VD, Mikael Åbom och professor Jan Marcusson, ordförande i Alzheimerfondens vetenskapliga råd.

 

givegift.png