Hit går din gåva

Alzheimerfondens vision är att genom ekonomiskt stöd till forskningen kunna förebygga och bekämpa demenssjukdomar. Därför samlar vi in och delar ut pengar till forskningen.


Av 2016 års insamlade medel delar Alzheimerfonden ut cirka 24 miljoner kronor till forskare vid landets ledande universitet. Forskningsansökningarna granskas och utvärderas av Alzheimerfondens vetenskapliga råd som sedan årsskiftet 2016/2017 leds av Henrik Zetterberg, professor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Hela listan på beviljade anslag finns här.

Vi har också givit bidrag till vårdanställda för vidareutbildning inom demensområdet, något vi tycker är mycket angeläget.

Unga anhöriga är en glömd grupp – uppskattningsvis växer 7 000 ungdomar i Sverige upp med en demenssjuk förälder. Alzheimerfonden fortsätter att stötta dessa ungdomar genom att finansiera en lägerverksamhet som drivs på fyra platser i landet. Läs mer om den verksamheten här.

givegift.png