Vision och ändamål

Alzheimerfondens vision

Alzheimerfondens vision är ett samhälle där vi kan bota och förebygga demenssjukdomarna. Vi ska vara innovativa och ligga i framkant i vårt arbete med att stoppa Alzheimers sjukdom.

Alzheimerfondens ändamål

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden, som bildades 1988, har till ändamål att ta emot gåvor, testamenten, donationer (även aktier, obligationer, fastigheter, etc) till förmån för vetenskaplig forskning, vård och behandling.

givegift.png