Fakta/Historik

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden stödjer svensk forskning inom demensområdet. Syftet är att bidra till att kunskaper och forskningsresultat kan utnyttjas i vården och komma drabbade människor till nytta. Enskilda bidragsgivare, företag och organisationer har genom Alzheimerfonden möjlighet att stödja medicinsk forskning, undervisning och information om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt utveckling av vård och metoder för behandling.

Alzheimerfonden stiftades 1988 och är sedan 2007 utvald som förmånstagare i Svenska PostkodLotteriet.

Hit går pengarna ►

Klicka på bilden för att läsa vår senaste årsredovisning i pdf-format.

Första sidan i årsredovisningen 2016 skärmklipp