Beviljade anslag 2016

I pdf:en nedan finns en förteckning över de forskare som fått sina ansökningar beviljade.

Klicka här för att se hela listan.

givegift.png