Alzheimerfondens stöd

Alzheimerfondens främsta uppgift är att med finansiellt stöd till forskningen bidra till arbetet med att stoppa Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Därför samlar vi in och delar ut pengar till de mest lovande forskningsprojekten. Vi ger också visst stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen medan forskning efter botemedel pågår.


Av 2016 års insamlade medel delade vi ut cirka 24 miljoner kronor till 60 enskilda forskare vid landets ledande universitet. Forskningsansökningarna granskas och utvärderas av Alzheimerfondens vetenskapliga råd som leds av Henrik Zetterberg, professor vid Göteborgs universitet.
Han kommenterar Alzheimerfondens stöd:

Alzheimerfonden stöttar all typ av forskning om Alzheimers sjukdom. Ansökningarna om forskningsanslag bedöms på basen av vetenskaplig kvalitet och målet med rådets arbete är att det skall bli maximal utdelning på forskningspengarna för patienterna med Alzheimers sjukdom och deras anhöriga. Med stöd från Alzheimerfonden har välfungerande diagnostiska tester utvecklats. Det som fortfarande saknas är äkta bromsmediciner. Det är svårt att förutsäga när sådana kan bli verkliga, men klart är att mer forskning behövs. Alzheimerfondens mål är att vara en viktig forskningsfinansiär i detta arbete. 

I avsaknad av effektiva mediciner är det även viktigt att forska fram de bästa förebyggande insatserna. Omvårdnadsforskning för att förbättra omhändertagandet av människor med Alzheimers sjukdom är också av högsta vikt. Rådet är sammansatt på ett sådant sätt att det har hög kompetens inom alla dessa olika områden.

Henrik Zetterberg


Utöver forskning går en mindre del av Alzheimerfondens stöd till vårdanställda för vidareutbildning inom demensområdet. Det rör sig bland annat om utbildning till Silviasyster och Silviasjuksköterska.

En annan grupp i behov av stöd är barn och ungdomar som växer upp med en demenssjuk förälder. Alzheimerfonden stöttar dessa ungdomar genom att bland annat finansiera en lägerverksamhet där unga anhöriga får träffa andra i samma situation. Där får de även möjlighet till professionell hjälp i form av utbildad personal som deltar. Under 2016 utökades verksamheten till att hållas på tre platser i landet i ett samarbete med kommunerna i Avesta, Luleå och Skåne.

Beviljade forskningsanslag 2016

 

givegift.png