Alzheimers sjukdom – vår nya folksjukdom

De flesta av oss känner någon som drabbats. Bara i Sverige lider cirka 160 000 människor av någon form av demenssjukdom. Till år 2050 beräknas antalet drabbade ha fördubblats – om inget botemedel har utvecklats innan dess.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdom, cirka 70 procent av alla fall. Främst drabbas äldre människor, men idag får allt fler yngre denna diagnos, redan i 40-årsåldern eller tidigare. Det betyder att många barn och ungdomar växer upp med en demenssjuk förälder.

Vi måste hjälpa både dagens och morgondagens gamla. Det kan vi göra genom att stötta forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Alzheimerfonden bidrar därför till finansieringen av olika forskningsprojekt som syftar till att hitta läkemedel mot Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, pannlobsdemens och Lewy Body-demens och andra demenssjukdomar. För än så länge finns inget botemedel, bara symtomlindrande mediciner.

Alzheimerfondens fokus ligger på innovativ forskning - vi har bland annat grundat forskningsstiftelsen AlzeCure - och den akademiska grundforskningen som vi fortsätter att stötta genom bidrag till utvalda forskare på olika universitet i Sverige. Dessutom genomför vi några utvalda projekt som på ett konkret sätt hjälper drabbade och anhöriga. Läs gärna mer om våra fokusområden här på vår hemsida.

 
 
Liselotte Jansson
liselotte_sign 

Liselotte Jansson
Generalsekreterare