Skrivet om Möten med Minnen

Bloggen Bort med skammen intervjuar
Jeanette Rangner, initiativtagare till Möten med minnen

14 augusti 2014

Läs intervjun här.

Upplands Nyheter, 14 februari 2014
Minnen som skapar samtal och samvaro
 

upplandsnyheter

Se artikeln som pdf här.

 

Vetlanda-Posten, 10 december 2013
Konst öppnar minnen
 

vetlandaposten

Se artikeln som pdf här.

 

The Bund, Kina, november 2013
Så lever de äldre i Sverige
 

The Bund

Se artikeln som pdf här.

 

Tidningen Kullaliv, november 2013:

Nytt museiprojekt för demenssjuka
Det startade i New York 2006. Nu kommer projektet Möten med minnen till Höganäs.

Kullaliv_H2013_s19

Läs artikeln här.

 

Tv-inslag på SvT regional från visning på Sörmlands museum
 

Se inslaget här >>

 

Sagomuseets Blogg, maj 2013.
Möten med minne på Sagomuseet

I syfte att utbilda museipersonal i hur man bemöter demenssjuka och hur ett museibesök kan göras till en positiv upplevelse för de sjuka, hölls seminarium och workshops på Sagomuseet i namnet Möten med minnen. Deltog gjorde museipersonal, vårdpersonal och andra intresserade.

Läs mer här >>

 

Svenskt Demenscentrum, januari 2013.
Nationell museisatsning på demenssjuka

Den 28 januari inviger Drottningen projektet Möten med minnen på Nationalmuseum i Stockholm. Samma dag hålls visningar för demenssjuka även på andra museer runt om i landet.

Läs mer här >>

Sveriges Kungahus.
Drottningen invigde Möten med minnen

Måndagen den 28 januari invigde Drottningen Alzheimerfondens projekt Möten med minnen på Nationalmuseum i Stockholm. Drottningen möttes på Nationalmuseum av Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson och Nationalmuseums överintendent Berndt Anrell som även höll ett kort välkomsttal.

Läs mer här >>

Landstinget i Jönköpings Län.
Möten med minnen

Måndagen 18 mars 2013, anordnades en uppstartsdag för "Möten med Minnen" i Jönköpings län. Dagen arrangerades på Vandalorum i Värnamo.

Läs mer här >>

Landstinget i Jönköpings Län, mars 2013.
Möten med minnen - en heldag om demens 

Museum of Modern Art (MoMA) i New York startade 2006 projektet “Meet Me”- Making Art Accessible to people with Dementia. Alzheimerfonden och dess samarbetspartners är initiativtagare till att introducera projektet i Sverige under namnet ”Möten med Minnen”. Vi har alla någon i vår närhet som har drabbats av demens. Projektet ger demenssjuka möjlighet att komma i kontakt med sig själva och sina minnen.

Läs mer här >>

Webfinanser, april 2013.
Möten med minnen på Skansen.

Skansen anordnar en första provvisning med ”Möten med minnen”, ett projekt med interaktiva visningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Läs mer här >>

Postkodlotteriet.
Möten med minnen — ett unikt museiprojekt

Möten med minnen är ett unikt landsomfattande projekt som Alzheimerfonden genomför i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och svenskt Demens Centrum. Projektet riktar sig till människor som drabbats någon form av demenssjukdom. Projektet blir verklighet tack vare PostkodLotteriets stöd.

Läs mer här >>

Sveriges Radio, mars 2013.
Konst ska få dementa att minnas

Metoden att låta dementa personer åka till museum och se konst är hämtad från USA. När metoden nu når Sverige, finns Vandalorum i Värnamo med bland museerna som visat intresse.

Läs mer här >>

Sveriges Radio, januari 2013.
Konst som medicin mot demens

Idag invigs ett museiprojekt för demenssjuka, på flera håll i landet, kallat Möten med minnen, bland annat på Göteborgs konstuseum. Konstverk ur museets samlingar har valts ut som demenssjuka tillsammans med någon annan blir visade och kan samtala kring.

Läs mer här >>

Dalarnas Museum.
Första konstprojektet i Sverige för dementa

Alzheimerfonden har huvudansvaret för Möten med minnen som genomförs i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Möten med minnen är ett nationellt projekt som handlar om att ge grupper med nyligen drabbade dementa och deras anhöriga meningsfulla kulturupplevelser tillsammans. Under våren planeras flera visningar på Dalarnas Museum.

Läs mer här >>

LT, december 2012.
Jamtli och Nationalmuseum samarbetar för dementa

Med Moma i New York som förebild startar Nationalmuseum tillsammans med flera andra museer särskilda visningar för demenssjuka och deras anhöriga. Jamtli, som redan arbetar med liknande visningar, är ett av museerna i samarbetet.

Läs mer här >>

Webfinanser, oktober 2012.
Nationalmuseum i nytt museiprojekt som hjälper demenssjuka

Nationalmuseum är en viktig samarbetspartner i ett unikt landsomfattande projekt, Möten med Minnen, som riktas till människor som drabbats av någon form av demenssjukdom. Inspiration till projektet kommer från MoMA, Museum of Modern Art i New York, och konstpedagogen Laurel Humble kommer nu till Stockholm för att berätta om det prisbelönade projektet Meet Me

Läs mer här >>

Miljoner till museisatsning

Nytt projekt ger museerna chansen att erbjuda särskilda visningar för demenssjuka. Alzheimerfonden skjuter till fem miljoner kronor för att utbilda museipedagoger.

Läs mer här >>

Sydsvenskan Kultur, december 2012.
Museer startar visningar för demenssjuka och deras anhöriga

Nationalmuseum i Stockholm startar tillsammans med en rad andra museer över hela landet särskilda visningar för demenssjuka och deras anhöriga.

Läs mer här >>

SvD Kultur, december 2012.
Museer startar visningar för dementa

Nationalmuseum startar tillsammans med en rad andra museer över hela landet särskilda visningar för demenssjuka och deras anhöriga. Förebilden finns på Moma i New York.

Läs mer här >>

 

givegift.png

ommmm_start
Drottning Silvia invigde "Möten med minnen" på Nationalmuseum.


mmm_invigt
Kicka på bilden för att läsa om invigningen på Nationalmuseum.

Liselotte-Jansson-hoger
Klicka på bilden för att läsa intervjun med Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden.

w_StinaGotbrink
Klicka på bilden för att läsa intervjun med Stina Götbrink, chef för välgörenhetsavdelningen på PostkodLotteriet

per_hoger
Klicka på bilden för att läsa intervjun med Per Hedström, biträdande chef för samlingarna på Nationalmuseum.

Jeanette-R_hoger
Klicka på bilden för att läsa intervjun med Jeanette Rangner Jacobsson, konstpedagog vid Nationalmuseum

WHoffman_intervju_2
Klicka på bilden för att läsa intervjun med Wilhelmina Hoffman, föreståndare för Svenskt Demenscentrum.

Stina-Clara-Hjulstrom_hoger
Klicka på bilden för att läsa intervjun med Stina-Clara Hjulström, Demensförbundets ordförande.