Intervju Stina Götbrink

Stina Götbrink, chef för välgörenhetsavdelningen på PostkodLotteriet berättar varför PostkodLotteriet valde att stötta projektet Möten med Minnen.

Stina Götbrink och hennes 150 kollegor på PostkodLotteriet delar i år ut 945 miljoner kronor till 40 förmånstagare. Alzheimerfonden får tolv miljoner – fem av dem är öronmärkta till projektet Möten med Minnen.

Varför valde ni att stötta projektet?

– Möten med Minnen är unikt i sitt slag eftersom det riktar sig mot utsatta människor i Sverige och en grupp – demenssjuka – vi inte så ofta uppmärksammar i samhället. Projektet angriper demens och alzheimer på ett helt nytt sätt med en ny syn på sjukdomen. Fokus ligger inte på de svårast sjuka utan på att ge personer med tidig diagnos högre livskvalitet via konstupplevelser innan de blivit för sjuka. Dessutom är det ett konkret, innovativt och nydanande projekt genom att en fond samarbetar med ett museum – i det här fallet Nationalmuseum, säger Stina Götbrink, välgörenhetschef på PostkodLotteriet. Idag lider cirka 150 000 svenskar av någon form av demenssjukdom. Räknar man även in anhöriga är det 800 000 personer som berörs av sjukdomen. Stina Götbrink har själv erfarenhet av demenssjukdom. Hennes mormor var svårt dement i slutet av sitt liv. – Jag var så pass ung då att jag inte förstod vad det var för sjukdom. Men det var otäckt att inte kunna prata med sin egen mormor. Hon kunde inte relatera till oss och det var mycket jobbigt för min mamma eftersom vi bodde långt ifrån mormor och inte kunde hjälpa henne. Ibland ringde det hemma och mamma fick höra att mormor varit ute och huggit ved mitt i natten i tjugo minusgrader, ramlat och blivit liggande. Det var ledsamt.

Vad tror du att Möten med Minnen kan få för effekt?

– Projektet kommer att bidra till att ge målgruppen tidigt demenssjuka och deras anhöriga högre livskvalitet. Det som är spännande är att det inte handlar om medicinsk behandling utan om intellektuell stimulans. En demensdiagnos innebär ofta att den drabbade isolerar sig socialt. Att komma ut och se konst ökar både det sociala och psykiska välbefinnandet. Jag är övertygad om att projektet kommer att leda till ökad förståelse för demenssjukdomar bland beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten.

Varje år insjuknar 25 000 svenskar i någon form av demenssjukdom. Kostnaderna för demensvården skenar och uppgår idag till 50 miljarder per år. Med bibehållen vårdkvalitet kommer den summan att ha ökat till 400 miljarder om 20 år.
Svenskarnas kunskaper om cancer är större än om hjärnans sjukdomar och viljan att bidra till cancerforskningen större än att bidra till demensforskningen. Tror du att Möten med Minnen kan ändra något på det?
– På något vis är det lättare att tala om cancer. Det är mer kliniskt. En cancerpatient kan ha ont i kroppen men samtidigt vara välformulerad. Demenssjukdomar som alzheimer är fortfarande lite tabubelagt. De upplevs ofta som psykiska åkommor och är svårare att ta på.
– Jag hoppas det här projektet kan dra fokus till att vi har en åldrande befolkning och att demenssjukdomarna kommer att kräva en allt större del av våra resurser. Möten med Minnen visar att det finns flera som är villiga att finansiera och arbeta med demenssjuka. Möten med Minnen är ett projekt. Det borde finnas hundra!

Stina Götbrink var en av talarna vid invigningen av projektet på Nationalmuseum den 10 oktober.

Intervju: Liselotte Fritz
Foto: Gustav Mårtensson

givegift.png