Per Hedström

– "Möten med minnen" är ett fantastiskt projekt ur många perspektiv. Vi hoppas att det ska slå rot i museisverige och permanentas, säger Per Hedström, biträdande chef för samlingarna på Nationalmuseum.

Att underlätta för olika grupper som har svårt att ta del av museets konstsamlingar och kunskaper, är en prioriterad fråga för Nationalmuseum. När Per Hedström fick höra talas om Meet Me på MoMA i New York blev han intresserad av den spännande metoden att arbeta med guidade konstvisningar för tidigt demenssjuka och såg också den stora potentialen att nå ny en grupp.

– Det känns roligt att projektet nu förverkligas på svensk mark. "Möten med minnen" är ett bra sätt bryta en passiv situation för människor som kan ha svårt att komma ut i samhället. Att i en lugn miljö och i små grupper titta på konst och prata om det man ser ger intellektuell stimulans och kan ha en positiv och bromsande effekt på sjukdomen. Det är fantastiskt om konst kan fungera terapeutiskt och läkande.

Nationalmuseum kommer att medverka i utbildningen av konstpedagoger och guider på de museer som deltar i projektet och även arbeta med att ta fram utbildningsmaterialet.

– Jag hoppas att det blir en kontinuerlig verksamhet på många museer runt om i landet, att projektet slår rot och permanentas. Vi hoppas att "Möten med minnen" väcker uppmärksamhet och hjälper till att sprida kunskaper om demenssjukdomarna och att det i förlängningen leder till att området får mer stöd och finansiering.

Nationalmuseum stänger för renovering i början av februari och kommer under fyra år framöver att bedriva sin verksamhet utanför den vackra byggnaden på Blasieholmen. De guidade visningarna för demenssjuka och deras anhöriga kommer därför att ges på andra institutioner och platser runt om Stockholm bland annat på Konstakademien

– Jag fram emot möjligheten att ta nya grepp, samarbeta med andra organisationer i nya sammanhang och ge en ny bild av Nationalmuseum, avslutar Per Hedström.

givegift.png

Per Hedström Per Hedström