Liselotte Jansson

– "Möten med minnen" är ett spännande och konkret initiativ för demenssjuka och deras anhöriga. Vi hoppas på välbesökta visningar och att projektet uppmärksammas av samhället i stort – av politiker, opinionsbildare, media och gemene man. Med den ålderspyramid vi står inför måste demenssjukdomarna och geriatriken komma i fokus.

Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson invaldes för snart två sedan i styrelsen för Alzheimerfonden. Hon har en bakgrund inom bank- och it-branschen och har fått flera utmärkelser för sitt ledarskap. Att hon sa ja till en styrelsepost, när ordföranden Stefan Sauk ringde, beror på mamma Ester, som gradvis försvann in i demenssjukdom för tre år sedan.

– När hon drabbades visste jag nästan ingenting om sjukdomen. Jag blev chockad när hon ändrade personlighet och blev en helt annan. Då visste jag inte att det finns så mycket hjälp att få. Hade jag haft den kunskap jag har idag hade jag kunnat förhålla mig på ett annat sätt till sjukdomen och följt med mamma på ett annat sätt in i den, berättar Liselotte Jansson.

– Idag vet jag att det går att göra positiva och meningsfulla saker och ha en fin samvaro tillsammans även om man är demenssjuk. Det är inte helt nattsvart. Med professionell hjälp kan man få både livskvalitet och stimulans.

Just nu lägger Liselotte Jansson mycket energi på projektet "Möten med minnen" som invigdess den 28 januari samtidigt på Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Bohusläns museum, Dalarnas museum, Jamtli, Murberget Länsmuseet Västernorrland och Malmö Konsthall. 35 museer i hela landet – från Östersund i norr till Malmö i söder har anslutit sig till det nyskapande projekt, där tidigt demenssjuka och deras anhöriga kommer att få specialvisningar av konst och andra museiföremål.

Annars ligger Liselotte Janssons fokus på att Alzheimerfonden ska växa sig större – för att kunna dela ut ännu mer pengar till demensforskningen.

– Med den ålderspyramid vi står inför kommer vi att ha en fullständig explosion av människor som drabbats av någon demenssjukdom inom tjugo år – de är våra nya folksjukdomar, där just Alzheimers sjukdom är den allra vanligaste. Vi måste vitalisera forskningen kring demenssjukdomar och få de unga forskarna att söka sig till området. En viktig del i arbetet är att påverka opinionsbildarna för att få staten och beslutsfattarna att satsa mer pengar på området. Vi måste hela tiden vara synliga för att nå privatpersoner och företag som vill stötta oss.

– Vi siktar på att växa men tappar aldrig fokus på att ha en extremt slimmad organisation. Vi vill vara den personliga fonden. Fonden dit man alltid kan ringa och vi gör alltid vad vi kan för att hjälpa till.

På Alzheimerfondens kansli växer hela tiden högen med ansökningar från angelägna projekt. Fonden prioriterar bidrag till forskning men har en liten pott för s.k. "mjuka anslag" som ges till unga anhöriga, utbildning av Silviasystrar och till olika aktiviteter på landets demensboenden som syftar till att öka livskvaliteten för de drabbade.

– Det är svårt att prioritera, säger Liselotte Jansson och berättar att fonden nästa år kommer att stötta en grupp som ofta glöms bort och som blir allt större – de unga anhöriga.

Demenssjukdomar drabbar även människor i 40- och 50-årsåldern och idag växer många barn och ungdomar upp med en demenssjuk förälder. Nästa år stöttar Alzheimerfonden bland annat ett sommarläger för gruppen unga anhöriga, som anordnas på Sjöviks Folkhögskola i Dalarna.

– De här barnen lider enormt och tror att de är ensammast i världen. De upplever både sorg och skam. Nu ska vi göra massor för dem, avslutar Liselotte Jansson.

givegift.png

Liselotte Jansson Liselotte Jansson