Utvärderingsenkät

2. Har ni tidigare regelbundet gått på museer?
Var visningen lagom lång?
10. Vill du gå på fler Möten med minnen-visningar?
11. Jag/vi som har fyllt i den här enkäten är:

* Obligatorisk information

givegift.png