Välkommen till Möten med minnen

Om Möten med minnen
I 3 år har 88 museer runt om i landet varit med i Möten med minnen. Klicka på respektive ort på kartan så når du länkar till varje museum. Projekttiden har nu löpt ut men de flesta museer kommer att fortsätta hålla specialvisningar. Kontakta det museum du är intresserad av för mer information.

Stipendieutlysning Möten med minnen 2015
Deltagande museer har givits möjlighet att söka stipendier för att fullfölja sitt arbete med specialvisningarna eller vidareutveckla det som påbörjats. Läs mer om vilka museer som fick stipenierna här.

----------------------------------------------
Alzheimerfonden har haft huvudansvaret för ”Möten med minnen” som genomförts i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Projektet pågick fram till april 2015 och var möjligt tack vare ett bidrag från Svenska PostkodLotteriet på 5 000 000 kronor.

postlogga

svensktdemenscentrum

demensforbundet

nationalmuseum

 

 

Bakgrund

Den 28 januari 2013 invigde H.M. Drottningen ”Möten med minnen”, ett projekt där museer runt om i Sverige får hjälp att skapa specialanpassade program med interaktiva visningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

I dagsläget medverkar 88 museer i ”Möten med minnen”.

Syftet med projektet är att ge stimulans genom samtal och diskussioner kring museernas samlingar. Positiva upplevelser på ett museum bidrar också till att öka de demensdrabbades livskvalitet.

Alzheimerfonden har huvudansvaret för ”Möten med minnen” som genomförs i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Projektet kommer att pågå fram till 2015 och är möjligt tack vare ett bidrag från Svenska PostkodLotteriet på 5 000 000 kronor. Utbildningsseminarier och workshops hålls på plats hos museerna och leds av en konstpedagog från Nationalmuseum.

Började på MoMA

”Möten med minnen” har sin grund i ”Meet Me”, ett månatligt program för alzheimersjuka och deras anhöriga och vårdare på The Museum of Modern Art i New York. Ur detta program växte ”The MoMA Alzheimer’s Project”, lanserat år 2007 med stöd av MetLife Foundation, vilket ökat räckvidden av MoMA:s program genom att ta fram resurser som kan användas av museer, demensboenden och organisationer för demenssjuka och deras anhöriga. Projektet har belönats med flera utmärkelser och de verktyg som museet tagit fram används nu på museer runt om i världen.

En utvärdering som gjorts av MoMA och New York University School of Medicine visar entydigt att deltagarna uppskattar det positiva bemötandet och upplevelserna som stärker självkänslan. Anhöriga, ledsagare och vårdpersonal vittnar också om ett ökat välbefinnande hos de demenssjuka efter museibesöken. Uppfattningen är att projektet motverkar den sociala isolering som ofta blir en följd av demenssjukdom.

Informationsmaterial för museer

Här kan de museer som deltar i ”Möten med minnen” logga in och ta del av de översatta vägledningarna från MoMA:s publikation Meet Me; Making Art Accessible to People with Dementia. Materialet är kompletterat med ytterligare förslag och praktiska instruktioner. Alla typer av museer kan använda sig av den pedagogik som MoMA utvecklat.

Den första delen av informationsmaterialet, ”Möten med minnen – grunderna”, presenterar de förberedelser som krävs för att kunna engagera demenssjuka och deras anhöriga i specialvisningar, oavsett om de äger rum på ett museum eller på ett demensboende. Här ges konkreta tips och exempel på lämpliga sätt att leda diskussionerna under en interaktiv visning.

I ”Vägledning för museer” ges ytterligare detaljerad information om hur programmet kan organiseras och förberedas.


Utländskt journalistbesök

Museiprojektet ”Möten med minnen” väcker också internationellt intresse. Alzheimerfonden har haft besök av journalister från Kina, Brasilien och Mocambique. De har besökt Nationalmuseum, som under renoveringen av sina ordinarie lokaler finns på Konstakademien. Där har de fått se hur en specialvisning för personer med demensdiagnos går till. Också ett besök på Silviahemmet hanns med.

– Det är mycket intressant att jämföra hur äldre människor har det i ert land med hemma i Kina, säger Ke Wenhao som jobbar på tidningen The Bund i Shanghai.

– Vi har ett stort problem framför oss med en växande andel äldre i befolkningen. Det finns inga särskilda boenden för demenssjuka. De tas om hand av familjen, berättar Ke Wenhao.

journalister och demenssjuka_beskuren

Journalisterna Ke Wenhao från Kina och Adriana Czelusniak från Brasilien ställer nyfikna frågor om ”Möten med minnen”.

visning_Konstakademien

En testvisning hölls på Nationalmuseum/Konstakademien.

 

 


 

givegift.png

_hojden_thumb
Klicka på bilden för att läsa om Dagverksamheten Höjdens upplevelse av Möten med minnen.


_anna_ystad
Kicka på bilden för att läsa om Anna Lönnquists upplevelse av Möten med minnen.

kulturinspiratorerna2
Klicka på bilden för att läsa om kvalitetsinspiratörerna Lena och Sofias upplevelser av Möten med minnen.

Liselotte-Jansson-hoger
Klicka på bilden för att läsa intervjun med Liselotte Jansson, generalsekreterare i Alzheimerfonden.

w_StinaGotbrink
Klicka på bilden för att läsa intervjun med Stina Götbrink, chef för välgörenhetsavdelningen på PostkodLotteriet

per_hoger
Klicka på bilden för att läsa intervjun med Per Hedström, biträdande chef för samlingarna på Nationalmuseum.

Jeanette-R_hoger
Klicka på bilden för att läsa intervjun med Jeanette Rangner Jacobsson, konstpedagog vid Nationalmuseum

WHoffman_intervju_2
Klicka på bilden för att läsa intervjun med Wilhelmina Hoffman, föreståndare för Svenskt Demenscentrum.

Stina-Clara-Hjulstrom_hoger
Klicka på bilden för att läsa intervjun med Stina-Clara Hjulström, Demensförbundets ordförande.