Föreläsning i Mora med Helena Gustavsson

Vi har här i Mora haft förmånen att få lyssna till Helena när hon berättar om sin ”resa från början fram till nu”. En mycket intressant föreläsning, där Helena på ett sakligt sätt berättar om hur hon upptäckte svårigheter i början av sin sjukdom.

Helena berättar vidare om hur hon försöker få sin arbetstid att fungera genom att byta till en arbetsplats som hon tidigare varit och jobbat på under en längre tid. Hur hon kämpat för att försöka få personer inom såväl sjukkassa som arbetsförmedling att förstå hur en demenssjukdom är och utvecklar sig. Helena berör också på ett fint sätt vikten av att hennes närmaste familj och vänkrets ska vara öppna och ärliga med att prata om när man märker att en förändring har skett. Allt för att få en förståelse och få bort känslan av skam för denna sjukdom.

Jag vill tacka Helena och hennes närmaste för att ni träder fram och berättar om hur det är att vara drabbad och att vara barn till en mamma som drabbats av alzheimer. Här i Mora fyllde vi föreläsningssalen, 125 platser, ganska omgående från det att vi mejlat ut inbjudan till olika förvaltningar och att vi hade affischerat på samhället. Här kom en blandad åhörarskara; biståndshandläggare inom SoL och LSS, undersköterskor och sköterskor inom hemtjänst och särskilt boende, enhetschefer, förvaltningschefer, personal från minnesmottagningen, demensteamet, anhöriga, alzheimerdrabbade, ja listan kan göras lång. Alla var vi nog lika berörda och tacksamma över att Helena kommer fram och lyfter av skamstämpeln av denna sjukdom som, för att citera Helena, ”inte är konstigare att drabbas av än att bryta ett ben, det är inget att skämmas för”.  Vi som arbetar inom detta område kan inte på ett bättre sätt få till oss kunskapen än att få lyssna till någon som verkligen kan tala om för oss hur det är att vara drabbad. Detta är en hjälp för oss i vårt fortsatta arbete, förhoppningsvis leder det till ett bättre bemötande och en större förståelse i beslut som ska fattas.

Ca 40 st fick tyvärr få ett nej efter att ha stått i återbudskö till Helenas föreläsning. Den planerade annonsen i tidningen fick dras tillbaka pga platsbrist.

Jag vill även tacka Alzheimerfonden som gör det möjligt att på detta sätt sprida kunskapen om Alzheimers sjukdom.

Mora, 11 mars 2014

Lena Broman, Anhörigsamordnare i Mora kommun

 

givegift.png