Föreläsning med Helena hos Avesta kommun

Avesta kommun är sedan flera år erkänt duktig vad gäller vård och anhörigstöd till personer med minnessjukdomar. Inte minst utifrån att man varje sommar – som enda kommun i landet – tar emot unga, anhöriga till en lägervistelse. Men anhörigstödet jobbar ständigt med utveckling, varför man nyligen anordnade en förläsning för olika professioner med Helena Gustavsson – själv drabbad av alzheimer.

Helena är en av dessa yngre personer (f -58) som drabbats av sjukdomen. Hon upptäckte själv för ett antal år sedan att hon fick svårt med minnet, att hon hade svårt att hitta till platser, svårt med koder och hur hon tappade hungerkänslorna. Men i stället för att resignera valde hon att börja föreläsa utifrån en drabbads perspektiv.

Vid föreläsningen i Avesta hade personer från Försäkringskassa, Arbetsförmedling, politiker, tjänstemän, chefer och vårdpersonal samt några anhöriga bjudits in för att ta del av hennes tankar och råd.

Helena Gustavsson berättade om sitt liv, sina möten och vardagliga problem i sin föreläsning men också om de skamkänslor som hon upplevt. Hon berättade även om känslor av kränkning när det skämtas om ”Alzheimers light”, om påpekanden som ”Minns du att …” och påståenden som ”Men du ser ju inte sjuk ut”. Men framför allt vittnade hon om att de flesta kommuner saknar beredskap när yngre personer drabbas av Alzheimers sjukdom. I det arbetet är bemötandet och sättet att visa respekt mot den sjuka personen, av mycket stor betydelse.

  • För oss inom anhörigstöd är det oerhört viktigt att få ta del av liknande livsberättelser för att förstå hur personer som drabbats av sjukdomen tänker och känner och varför de reagerar som de gör. Men också hur vi kan locka fram det friska hos dem, berättar demensköterskan Gudrun Strandberg och anhörigsamordnare Katrin Lindholm vid Avesta Anhörigcentrum.

I Avesta jobbar i dag Anhörigteamet (som bland annat erbjuder avlastning och stöd till anhöriga som vårdar sin livskamrat eller förälder hemma) med ett 50-tal familjer. Det är dock betydligt fler som är drabbade. I hela Sverige uppges personer under 65 år som drabbats av en demenssjukdom uppgå till minst 10 000.

Avesta kommuns framträdande roll vad gäller anhörigstöd, grundar sig inte minst på den lägerverksamhet som man i samarbete med Mora kommun driver på Sjöviks folkhögskola sommartid. Dit inbjuds barn och ungdomar med dementa föräldrar, för att lära känna andra i samma situation.

  • Det är en unik verksamhet som vi är ensamma om i landet. Att det arbetet blivit så framgångsrikt, beror på att vi som jobbar här i Avesta med anhörigstöd är eldsjälar med engagemang och intresse för människor, säger Katrin Lindholm.

Text: Kerstin Eriksson

givegift.png