Mitt i livet och drabbad av demens

Att drabbas av demenssjukdom när man är mitt i livet, i arbetsför ålder och kanske har familj och små barn innebär påfrestningar som är svåra att föreställa sig för en utomstående.

Här publicerar vi intervjuer med drabbade och anhöriga i form av intervjuer och egna berättelser. Kontakta oss på info@alzheimerfonden.se om du vill berätta din historia eller bli intervjuad. Förhoppningsvis kan berättelserna ge andra drabbade styrka att orka med sin vardag.

givegift.png