Klart

Tack för din gåva!

Vi måste hjälpa både dagens och morgondagens gamla.
Det kan vi göra genom att stötta forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden bidrar därför till finansieringen av olika forskningsprojekt som syftar till att hitta läkemedel mot Alzheimers sjukdom.
För än så länge finns inget botemedel, bara symtomlindrande mediciner.

Hit går Din gåva!
 
Genom att ge en gåva till Alzheimerfonden har du bidragit till forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. 
Än så länge finns inget botemedel, bara symtomlindrande mediciner, och antalet drabbade förväntas dubbleras fram till år 2050.
 
Under 2015 delade Alzheimerfonden ut drygt 25 miljoner kronor till 60 enskilda forskare vid landets ledande universitet 
samt till forskningsstiftelsen AlzeCure. Forskningsansökningarna granskas och utvärderas av Alzheimerfondens vetenskapliga råd 
som leds av Jan Marcusson, professor i geriatrik vid Universitetssjukhuset i Linköping.
 
Vi har också givit bidrag på drygt 2,6 miljoner kronor till vårdanställda för vidareutbildning inom demensområdet, något vi tycker är mycket angeläget. 
Det rör sig bland annat om utbildning till Silviasyster, Silviasjuksköterska och en ny magisterutbildningen i demensvård 
som nyligen startades för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  
 
Läs gärna mer om Alzheimerfondens och de projekt vi stöttar på www.alzheimerfonden.se


Återigen tack för ditt stöd!

 

 

 


Bli månadsgivare skänk med hjärtat

 

Du skänker dina gåvor enklast via hemsidan. Önskar du personlig kontakt var god ring
020 - 30 11 30.

Ordinarie telefontider helgfria vardagar 08.30 - 16.00
 

 

Alzheimerfonden har 90-konto vilket innebär att insamlade pengar och kostnader kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.