Alzheimerfonden bidrar till läkarutbildning i demensvård

Under hösten 2013 startade Karolinska Institutet en ny magisterutbildning i demensvård för läkare. Det är en nätbaserad utbildning där studierna kan bedrivas på halvfart under två år.

Stort utbildningsbehov
Målet är att öka intresset för demenssjukdomar och att läkare ska få en fördjupad förståelse och kunskap om dessa sjukdomar. En läkare som genomgått utbildningen ska självständigt kunna handlägga demenssjukdomar i alla dess faser.

– Det finns ett stort behov av vidareutbildning, särskilt inom primärvården, säger Lars-Olof Wahlund, professor och examinator.

Får titeln Silvialäkare
Initiativet till utbildningen kommer från Wilhelmina Hoffman på Stiftelsen Silviahemmet som sedan tidigare utbildar Silviasystrar och Silviasjuksköterskor i samverkan med Sophiahemmet. Läkarna som genomgår magisterutbildningen får titeln Silvialäkare. Diplomen delas ut av Drottning Silvia vid en särskild ceremoni.

Utbildningen är internationell och i den andra kursen som startade i november återfinns deltagare från Japan, Tyskland och Luxemburg.

Svårt få arbetsgivare att betala
– Vi har runt åtta deltagare per kurs just nu men kan ta emot många fler, säger Lars-Olof Wahlund.
– Intresset är stort men priset högt och många lyckas inte få sina arbetsgivare att betala för fortbildningen, fortsätter han.

Alzheimerfondens bidrag viktigt
Alzheimerfonden har beslutat bidra med finansiering till magisterutbildning för fem läkare under en termin, något som Lars-Olof Wahlund ser som en mycket viktig insats.

Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden, säger:
– Vi har tidigare stöttat utbildningen av Silviasystrar och Silviasjuksköterskor. Det är viktigt att kompetensen inom demensområdet ökas inom fler yrkeskategorier och att också läkare får möjlighet till fördjupning. Det stärker tryggheten hos både patienter och läkare.

 

givegift.png

Lars-Olof Wahlund, professor och examinator. Foto: KI

Vill du veta mer om magisterutbildningen på KI?