Professor Maria Eriksdotter, Karolinska Institutet

Maria Eriksdotter är överläkare och professor i geriatrik vid Karolinska Institutet.

Maria Eriksdotter leder ett forskningsprojekt inom cellterapi. En liten kapsel, som innehåller celler vilka sprider ett ämne som personer med alzheimer har brist på, placeras in i patienternas främre del av hjärnan.

Så här beskriver Maria Eriksdotter kortfattat sin forskning:
”Vi har genomfört en första studie som visat att metoden är säker och att patienterna mår bra. Förhoppningen är att man ska kunna bromsa sjukdomsförloppet. Studierna har varit så pass positiva att det är värt att fortsätta, men vi måste utveckla metoderna under en längre tid och behöver mer resurser till detta.”

December 2013

 

givegift.png

Foto: Stefan Zimmerman