Professor Lars Lannfelt, Uppsala universitet, överläkare i geriatrik på Akademiska sjukhuset

Hur fungerar vaccinationsmetoden som du forskar om?
När vi fann den Arktiska mutationen i slutet på 1990-talet, som orsakar Alzheimers sjukdom, insåg vi att lösliga ansamlingar av amyloid-beta var skadliga för nervcellerna. Vi kallar dessa ansamlingar för protofibriller, dvs. förstadier till de fibriller som finns i plack i alzheimerhjärnan. Jag beslutade då att vi måste försöka utveckla en antikropp mot dessa skadliga protofibriller.

Fungerar den här metoden på fler sjukdomar?
Vi hoppas att den fungerar vid Alzheimers sjukdom, och tillstånd med relaterad patologi, till exempel Downs syndrom.

Vad är senaste nytt i din vaccinstudie?
Den antikropp vi utvecklade på mitt labb i Uppsala, mAb158, kallas i humaniserad form BAN2401. BAN2401 är i en stor klinisk studie i USA, Kanada, Europa och Japan. Mer än 800 patienter är inkluderade i studien. Resultatet kommer inom två år.

Januari 2017

givegift.png

Lars_Lannfelt