Professor Eric Hanse, Göteborgs Universitet

Jan 2016

Vad innebär anslaget du fått från oss din forskning?
Anslaget från Alzheimerfonden innebär en viktig uppmuntran och att vi kan förstärka vår forskning kring att försöka förstå varför synapser försvinner vid Alzheimers sjukdom.  

Vad händer med de elektriska signaleringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom?
Det är många olika typer av förändringar som sker i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Det vi fokuserar på är signaleringen i synapserna mellan nervcellerna i hjärnan. Varför denna signalering först försvagas, sedan upphör och synapsen slutligen försvinner helt. Denna synapsförsvagning och synapsförlust är sannolikt starkt sammankopplad med de uttalade inlärnings- och minnesproblem som är typiska för Alzheimers sjukdom.  

Vad jobbar ni med just nu?
Vi håller på att utveckla modeller där vi studerar effekten av cerebrospinalvätska (”ryggmärgsvätska”) från patienter och kontrollpersoner på synapser mellan odlade nervceller både från människa och från råtta. Med dessa modeller hoppas vi få svar på frågan om det finns synapsförstörande substanser i vätskan i och kring hjärnan vid Alzheimers sjukdom.  

Vad är din förhoppning inför framtiden?
Det som gör mig optimistisk är att det finns goda skäl att anta att synapsförlusten vid Alzheimers sjukdom inte är oåterkallelig, utan reversibel. Så om man bättre kan förstå varför synapser försvinner, och hitta sätt att bromsa denna synapsförlust, så kan man på goda grunder hoppas att inlärnings- och minnesfunktioner ska kunna förbättras.  

givegift.png

Foto: Göteborgs Universitet