Professor Agneta Nordberg, Karolinska Institutet

Se intervjun vi gjorde med Agneta Nordberg i februari 2016. Där berättar hon om sin världsunika forskning kring astrocyter och teorin att inflammation skulle kunna vara en möjlig orsak till Alzheimers sjukdom.

Klicka på bilden nedan. Filmen är ca 4 minuter lång.

Agneta Nordberg filmbild

Din forskargrupp är den första i världen som studerar astrocyter som möjlig alzheimerorsak.
Berätta.

Vi har ju länge studerat förekomsten av amyloid i hjärnan och vi vet att inlagringen startar tidigt. Nu har vi också studerat inflammation. Astrocyter är något som finns kring de amyloida placken. Det intressanta som vi har sett, när vi observerat personer som har en ökad risk att utveckla alzheimer, är att de här astrocyterna förekommer i störst mängd upp till 20 år innan minnesbesvären uppstår. Därefter sjunker de i antal medan de amyloida placken ökar.

Är det astrocyterna som sätter igång bildandet av beta-amyloid?
Inflammation är någonting som kan starta produktionen av beta-amyloid, men det kan också vara en reaktion på att placken börjar inlagras i hjärnan.

Vad är det som kan orsaka inflammationen?
Astrocyter är en form av stödceller och de kan utgöra ett slags brandsoldater som reagerar på att något börjar hända i hjärnan. Det finns experimentella studier som tyder på att astrocyter kan äta upp amyloidproteinet.

Hur kan man angripa astrocyterna?
Vi har lite idéer om läkemedelskandidater som vi ska testa experimentellt. Det kan handla om att aktivera astrocyterna och påverka dem i deras sätt att vara.

Vad kan den här forskningen leda till?
Det här visar att vi bör studera andra angreppspunkter, andra mekanismer för att utveckla nya läkemedel. Vi har fokuserat väldigt mycket på de amyloida placken och på att reducera mängderna amyloid. Det har gjorts enorma satsningar men utfallet har inte varit så positivt. Så detta handlar om att testa andra angreppspunkter. Och när det gäller astrocyterna är vi de första som har forskat på dem. Det finns inte några andra pågående undersökningar av det slaget i världen. Det är en metod som vi har utvecklat.

Är det lättare idag att locka forskare till att ägna sig åt Alzheimers sjukdom?
Ja, jag tycker att det finns ett stort intresse för den här sjukdomen och det märker vi också bland studenter och gymnasister som vill göra projektarbeten. Vi ser också att det bland unga läkare idag finns ett stort intresse för demenssjukdomar. Många av dem refererar till att de har anhöriga som är drabbade. På så sätt tror jag att de här sjukdomarna kommer att få mer uppmärksamhet och det är mycket viktigt. Vi måste sätta Alzheimers sjukdom på kartan.

givegift.png