Alzheimerfondens stöd

Alzheimerfonden ger ekonomiskt stöd till forskning som syftar till att förebygga och bekämpa demenssjukdomar. I mindre utsträckning ger vi också stöd till vidareutbildning av vårdpersonal – t.ex. sköterskor, arbetsterapeuter och läkare – som vill fördjupa sina kunskaper inom demensområdet.

Här beskriver vi lite närmare några av de projekt som fått stöd från oss. Se den fullständiga listan på forskarna vi stödjer under Beviljade anslag.

Alzecure-10

givegift.png