Vår ambassadör Eva på Svenska Demensdagarna

5 maj 2017

Den här veckan har det varit de årliga Svenska Demensdagarna i Göteborg, den här gången med 1481 deltagare. En av föreläsarna var vår ambassadör Eva Ottosson som i flera år engagerat sig för att sprida kunskap om Alzheimers sjukdom, som drabbade hennes man Micke för 6 år sedan. Han var då bara 38 år. Eva berättade att Micke idag bor på ett särskilt boende och blir allt sämre i sin sjukdom.
Micke ställde sig i ett tidigt skede till forskarnas förfogande, något vi är tacksamma för. Paret har också låtit sig intervjuas av tidningar och i tv.
Det är viktigt att komma ihåg att demenssjukdomar kan yttra sig på vitt skilda sätt och inte enbart drabba en viss åldersgrupp. Det finns ingen mall för Alzheimers sjukdom, som Mickes läkare Moa Wibom påpekade på föreläsningen.

Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

e

e2

e3

givegift.png