Sömnbrist kan öka risken för alzheimer

29 oktober 2014

Allra störst är risken hos män med sömnstörningar. Det visar en studie vid Uppsala universitet som publicerats i facktidskriften Alzheimer & Dementia.

Enligt Christian Benedict, sömnforskare vid Institutionen för neurovetenskap, är bra sömnkvalitet viktig för att skydda hjärnan och minska risken för alzheimer. Sömn rensar hjärnan från skadliga ämnen.

Studien har omfattat drygt 1500 män i Uppsala som under följts 40 år. Bland dem som insjuknat i Alzheimers sjukdom var det drygt 50 procent vanligare att de haft sömnbesvär jämfört med andra i gruppen. Sambandet kvarstod även efter att man i analysen tagit hänsyn till andra riskfaktorer kan påverka både sömnen och risken för demens, exempelvis högt blodtryck och fetma.

Läs mer här.
 

givegift.png