Pressmeddelanden från Alzheimerfonden

PRESSMEDDELANDE 18 maj 2017              Alzheimerfonden_logo

Drottning Silvias pris går till unga alzheimerforskaren Stina Syvänen


Stina Syvänen, 39 år och verksam vid Uppsala universitet, tilldelas ”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare”. Priset är instiftat av Alzheimerfonden och delas ut av Drottning Silvia i Stockholm idag.

Priset får Stina Syvänen för sitt pionjärarbete som rör förbättrade metoder att avbilda de amyloidklumpar i hjärnan som är typiska vid Alzheimers sjukdom. Hennes forskning handlar om hur man kan förbättra upptaget i hjärnan av antikroppar riktade mot amyloid. Detta kan ha betydelse även för utvecklingen av effektiva läkemedel.

– Jag känner mig mycket hedrad över priset. Vi har under de senaste åren målmedvetet jobbat med nya bispecifika antikroppsformat som är designade för att ta sig in till hjärnan snabbt och i stora mängder. Det är just i hjärnan de behöver vara för att göra nytta. Priset är en bekräftelse på att vårt arbete anses viktigt och är en uppmuntran till att fortsätta vår strävan efter att kunna använda de nya antikropparna kliniskt, så att patienter kan få bättre diagnostik och förhoppningsvis även bättre behandling i framtiden, säger Stina Syvänen.

Om priset
”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare” instiftades 2014 av Alzheimerfonden med anledning av Drottningens 70-årsdag. Priset går varje år till en lovande forskare inom demensområdet som är under 40 år och som ännu inte meriterat sig till en tjänst som lektor eller professor. Prissumman uppgår till 125 000 kronor.

Tid och plats för prisutdelningen
Stina Syvänen tar emot priset av Drottning Silvia klockan 11.40 den 18 maj 2017 på Kungliga Slottet i samband med den internationella konferensen Dementia Forum X.

För mer information kontakta
Stina Syvänen, stina.syvanen@pubcare.uu.se, tel 070-490 31 87
Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden, tel 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

Pressbild
Foto på Stina Syvänen finns här.


 

PRESSMEDDELANDE 12 januari 2017   Alzheimerfonden_logo

Oskar Hansson får "Alzheimerfondens stora forskningspris"

Docent Oskar Hansson tilldelas ”Alzheimerfondens stora forskningspris”. Prissumman uppgår till 2,5 miljoner kronor.

Oskar Hansson är docent vid Lunds universitet och överläkare på Enheten för klinisk minnesforskning. Han får priset för sina kliniska undersökningar, hjärnavbildning med magnet- och PET-kamera samt biokemiska analyser av blod och cerebrospinalvätska.

 – Jag är mycket glad och tacksam över att få denna utmärkelse. Priset innebär att jag kan starta en ny större studie där vi undersöker personer med Alzheimers sjukdom med bland annat kliniska tester, nya biomarkörer och modern hjärnavbildning, säger Oskar Hansson.

Oskar Hanssons forskargrupp utvecklar metoder för förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom. Framför allt har de förbättrat den diagnostiska säkerheten under de tidiga skedena av sjukdomarna.

– Vi tror att framtida läkemedelsbehandling mot alzheimer måste påbörjas tidigt innan skadorna på nervcellerna har blivit för utbredda och permanenta, säger Oskar Hansson.

Utöver förbättrad diagnostik arbetar Oskar Hansson och hans forskare för att förstå de underliggande sjukdomsmekanismerna bättre, till exempel varför vissa individer ansamlar β-amyloid i medelåldern medan andra kan leva i 100 år utan att drabbas. Likaså vill de bättre förstå varför vissa personer kan ha β-amyloid i hjärnan i 2–3 decennier utan symtom, medan andra utvecklar minnesproblem relativt snabbt.

Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson kommenterar valet av pristagare:

– Alzheimers sjukdom är den enda av våra folksjukdomar som fortfarande är helt obotligt. Antalet demenssjuka beräknas dessutom vara dubblerat inom några år. Därför känns det extra viktigt att stötta Oskar Hanssons unika forskning som har en tydlig patientnytta. Styrkan i hans projekt ligger i undersökningarna av kliniskt relevanta och välkarakteriserade patientgrupper med moderna och i många fall världsledande tekniker inom hjärnavbildning och proteinkemi.

Läs en längre intervju med Oskar Hansson här.

Pressbild finns här. Foto: Linnéa Jeschke

För ytterligare information, kontakta:
Oskar Hansson, tel 072-2267745, oskar.hansson@med.lu.se
Liselotte Jansson, tel 0704-81 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

 

______________________________________________________

 

PRESSMEDDELANDE 15 februari 2016   Alzheimerfonden_logo                                                                                    

Sju kommuner i unik satsning på projekt för unga anhöriga med demenssjuk förälder

Kommunerna i Avesta, Ystad, Eslöv, Malmö, Mora, Svedala och Luleå har beslutat att gemensamt arrangera sommarläger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder. Lägren kommer att hållas i Skåne, Avesta och Luleå vid fyra olika tillfällen sommaren 2016.

Samarbetet över kommungränserna välkomnas av Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson: – Barn och ungdomar som växer upp med en demenssjuk förälder är en mycket utsatt grupp som vi tycker det är viktigt att stötta. Därför ger vi i år ett anslag på 400 000 kronor till den här utökade lägersatsningen.

Också yngre insjuknar i demens
Antalet demenssjuka växer snabbt och många yngre som har hemmavarande barn drabbas också. Kommunernas anhörigstöd är oftast inriktat på äldre som vårdar sin make eller maka medan de unga anhöriga glöms bort.

Otillräckligt stöd
– På många håll i landet är man inte medveten om att den här gruppen unga anhöriga ens existerar och att de mår så oerhört dåligt som de gör, säger Katrin Lindholm, en av projektledarna från Avesta Kommun.

– I och med utökningen av antalet läger slipper vi förhoppningsvis lämna återbud i år till en del av dem som vill vara med, säger hon.

Från och med idag tas anmälningar till de fyra lägren i sommar emot centralt via Avesta Kommun.

På lägren får de unga anhöriga professionellt stöd från specialister på demenssjukdomar och anhörigfrågor. De får också möjlighet att knyta värdefulla kontakter med jämnåriga i samma situation. Deltagande, kost, logi och resa är kostnadsfritt.

Konceptet kopierat i Norge
Anhöriglägren etablerar sig inte bara på fler ställen i Sverige utan genomförs även i Norge. Efter ett norskt studiebesök i Avesta beviljade den norska motsvarigheten till Socialstyrelsen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 1,9 miljoner norska kronor för att påbörja en liknande verksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För ytterligare information kontakta:

Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden, tel 0704-81 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

Carolina Biörs, ung anhörig och lägerledare, tel 070-790 11 18, cbiors@gmail.com

Gudrun Strandberg, demenssjuksköterska, initiativtagare, Avesta Kommun, tel 0226-64 57 84, gudrun.strandberg@avesta.se

Katrin Lindholm, anhörigsamordnare, initiativtagare, Avesta Kommun, tel 0226–64 58 92, katrin.lindholm@avesta.se

Pressbild från lägret i Sjövik 2015: I sju år har det hållits läger i Sjövik utanför Avesta för unga anhöriga som har en demenssjuk förälder. Efterfrågan har varit stor och i år utökas lägerverksamheten till Skåne och Norrland tack vare ett samarbete över kommungränserna. Foto: Christina Nemell, Alzheimerfonden


Fakta om demenssjukdomar:

 • I Sverige finns det ca 10 000 demenssjuka under 65 år.
 • Fram till år 2050 beräknas antalet demenssjuka i Sverige ha fördubblats. Globalt sett räknar WHO med en tredubbling inom samma period.
 • I Sverige kostar demenssjukdomarna vårt samhälle 63 miljarder kronor per år, enligt Socialstyrelsens beräkningar. Varje dag insjuknar cirka 70 personer i någon form av demenssjukdom. Ungefär lika många dör.
 • WHO klassar demens som ett av världens största hälsoproblem. 47 miljoner människor är drabbade och ett nytt fall upptäcks var 3:e sekund.

______________________________________________________

 

PRESSMEDDELANDE den 14 januari 201    Alzheimerfonden_logo

Alzheimerfonden delar ut 25 miljoner kronor till svenska forskare

Alzheimerfonden har beviljat anslag till 61 svenska forskningsprojekt som får dela på drygt 25 miljoner kronor av medel insamlade under 2015.

Alzheimerfondens stöd ges till projekt som syftar till att stoppa sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom, diagnosticera demenssjukdomar i ett tidigt skede samt till att utveckla metoder för behandling och rehabilitering.

– Vi är glada över att som största insamlingsorganisation på området kunna stötta viktig forskning kring demenssjukdomar som är de enda av våra folksjukdomar som fortfarande är obotliga och till hundra procent dödliga, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, tilldelas ”Alzheimerfondens stora forskningspris”. Hon får priset, som uppgår till 2,5 miljoner kronor, för sina banbrytande insatser om riskfaktorer och preventiva åtgärder mot demens. Miia Kivipelto har lett världens första stora studie om hur livsstilsförändringar kan påverka risken att drabbas av minnesstörningar.

Karolinska Institutet är den forskningsinstitution som sammanlagt får störst anslag. 17 forskare delar på 7 300 000 kronor.

Kaj Blennow vid Göteborgs Universitet och Martin Hallbeck vid Linköpings Universitet får 1 200 000 kronor vardera.

Hela listan på beviljade anslag finns här.

Fördelning av anslag per lärosäte:
Karolinska Institutet: 7 300 000 kronor till 17 forskare
Uppsala Universitet: 4 573 500 kronor till 12 forskare
Göteborgs Universitet: 4 200 000 kronor till 14 forskare
Lunds Universitet: 3 190 000 kronor till 8 forskare
Linköpings Universitet: 2 000 000 kronor till 5 forskare
Umeå Universitet: 400 000 kronor till 2 forskare
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm: 200 000 kronor till 1 forskare
Stockholms Universitet: 200 000 kronor till 1 forskare

Anslag till forskningsstiftelse:
AlzeCure: 3 000 000 kronor

Fakta om demenssjukdomar:

 • I Sverige kostar demenssjukdomarna vårt samhälle 63 miljarder kronor per år, enligt Socialstyrelsens beräkningar. Varje dag insjuknar cirka 70 personer i någon form av demenssjukdom. Ungefär lika många dör.
 • Fram till år 2050 beräknas antalet demenssjuka i Sverige ha fördubblats. Globalt sett räknar WHO med en tredubbling inom samma period.
 • WHO klassar demens som ett av världens största hälsoproblem. 47 miljoner människor är drabbade och ett nytt fall upptäcks var 3:e sekund.

För ytterligare information, kontakta:

Liselotte Jansson, tel 0704-81 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

______________________________________________________

PRESSMEDDELANDE den 14 januari 2016 Alzheimerfonden_logo

Göteborgsforskare får 4,2 miljoner kronor

Alzheimerfonden har beviljat anslag till 14 alzheimerforskare vid Göteborgs Universitet. Den sammanlagda summan uppgår till 4 200 000 kronor.

Alzheimerfondens stöd ges till projekt som syftar till att stoppa sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom, diagnosticera demenssjukdomar i ett tidigt skede samt till att utveckla metoder för behandling och rehabilitering.

En av forskarna i Göteborg som får stöd från Alzheimerfonden är professor Kaj Blennow. Han får ett anslag på 1 200 000 kronor för sin forskning kring ett projekt som syftar till att förstå varför

nervcellernas synapser, dvs. kontaktpunkterna mellan nervcellerna, skadas vid Alzheimers sjukdom och vilken betydelse detta har för utvecklingen av sjukdomen och de symptom man ser.

– Anslaget från Alzheimerfonden betyder jättemycket. Vi kommer att använda det till att bland annat anställa en doktorand som skall jobba med det här projektet, säger Kaj Blennow.

Ytterligare en forskare vid Göteborgs Universitet som jobbar med dessa frågor är professor Eric Hanse som tilldelas 600 000 kronor.

– Det finns goda skäl att anta att synapsförlusten vid Alzheimers sjukdom inte är oåterkallelig, utan reversibel. Om man bättre kan förstå varför synapser försvinner, och hitta sätt att bromsa denna synapsförlust, kan man på goda grunder hoppas att inlärnings- och minnesfunktioner ska kunna förbättras, säger Eric Hanse.

Hela listan på Alzheimerfondens beviljade forskningsanslag finns här.

Fördelning av anslag per lärosäte:
Karolinska Institutet: 7 300 000 kronor till 17 forskare
Uppsala Universitet: 4 573 500 kronor till 12 forskare
Göteborgs Universitet: 4 200 000 kronor till 14 forskare
Lunds Universitet: 3 190 000 kronor till 8 forskare
Linköpings Universitet: 2 000 000 kronor till 5 forskare
Umeå Universitet: 400 000 kronor till 2 forskare
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm: 200 000 kronor till 1 forskare
Stockholms Universitet: 200 000 kronor till 1 forskare

Anslag till forskningsstiftelse:
AlzeCure: 3 000 000 kronor

För ytterligare information, kontakta:
Liselotte Jansson, tel 0704-81 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

______________________________________________________

PRESSMEDDELANDE den 13 januari 2016     Alzheimerfonden_logo

Miia Kivipelto får Alzheimerfondens stora forskningspris

Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, tilldelas ”Alzheimerfondens stora forskningspris”. Prissumman uppgår till 2,5 miljoner kronor.

Miia Kivipelto får priset för sina banbrytande insatser om riskfaktorer och preventiva åtgärder mot demens.

 – Jag är mycket glad över det här priset. Det innebär att vi snabbare kan gå från forskning till implementering. Förhoppningsvis kan vi redan i år gå ut med konkreta råd och riktlinjer för hur man genom särskild kosthållning och ökad fysisk aktivitet kan förebygga risken att drabbas av minnesstörningar, säger Miia Kivipelto.

Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson kommenterar valet av pristagare:
– Antalet demenssjuka beräknas vara dubblerat inom några år och något botemedel finns ännu inte. Med bättre insikt om livsstil och kosthållning kan antalet drabbade reduceras. Därför känns det extra viktigt att stötta Miia Kivipeltos forskning då den innebär ett nytänk och utgör ett viktigt komplement till övrig akademisk grundforskning.

Världens första stora studie om livsstil och demens

Miia Kivipelto har fått stor uppmärksamhet för sina forskningsresultat. I mars 2015 publicerade den medicinska tidskriften The Lancet hennes FINGER-studie (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability). Det är världens första stora studie av multifaktoriella livsstilsinterventioner.

Studien har visat att man genom livsstilsförändringar kan minska risken att drabbas av minnesstörningar med nästan 30 procent. Den visar också att det är många olika faktorer som samverkar genom hela livet när det gäller risken att drabbas av demenssjukdomar.

Försenat insjuknande kan halvera antalet drabbade

Livsstilsförändringar kan göra det möjligt att försena insjuknandet. Om vi lyckas försena sjukdomsdebuten med 5 år skulle antalet drabbade minska med hälften under de kommande 50 åren.

– Jag är optimistisk inför framtiden. Resultatet av våra studier visar att vi faktiskt själva kan göra något för att förebygga eller minska risken att drabbas av alzheimer, säger Miia Kivipelto.

Samarbete med Frankrike och Holland
I Frankrike och Holland är resultaten från liknande studier på väg att sammanställas och än så länge verkar den i Frankrike bekräfta FINGER-studien. Härnäst kommer datan från alla tre studierna, med sammanlagt ca 6 000 deltagare, att slås ihop och analyseras av Miia Kivipeltos forskarteam.

– Tidigare har vi haft lite för små studier för att kunna dra slutsatser som håller, men nu har vi lyckats få ihop stora mängder data. Tack vare det stora anslaget från Alzheimerfonden kan jag med hjälp av mer personal analysera resultaten på ett snabbt och effektfullt sätt, säger Miia Kivipelto.

Ny studie inledd på alzheimersjuka

Miia Kivipelto har också inlett en studie där livsstilsinterventioner testas på patienter med lindrig alzheimer i det s.k. MIND-AD-projektet.

– Idag finns inga effektiva läkemedel för denna grupp och intresset för studien är mycket stort, berättar hon.

Läs en längre intervju med Miia Kivipelto på Alzheimerfondens hemsida.

För ytterligare information, kontakta:
Miia Kivipelto, tel 073 994 09 22, miia.kivipelto@ki.se
Liselotte Jansson, tel 0704-81 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se
Högupplöst pressbild på Miia Kivipelto finns här.

 

PRESSMEDDELANDE den 13 november 2015 Alzheimerfonden_logo

Alzheimerfonden möjliggör unik magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

En ny magisterutbildning i demensvård har just startat vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Utbildningen har kunnat komma igång tack vare att Alzheimerfonden finansierar majoriteten av utbildningsplatserna, detta trots att ansvaret var tänkt att ligga på deltagarnas arbetsgivare.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) i nära samarbete med Silviahemmet. Tolv deltagare kommer att få ökad kompetens om att utveckla evidensbaserad och effektiv demensvård enligt moderna strategier.

Alzheimerfondens främsta fokus är att stödja forskning om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Samtidigt är det viktigt att ny kunskap implementeras i hälso- och sjukvården. Genom att finansiera utbildningsplatser vid den aktuella magisterutbildningen går Alzheimerfonden i bräschen för en demensvård som är förankrad i forskning.

– Vi är glada över att kunna bidra till att stärka kompetensen i demensvården, där behoven både är stora och växande. Samtidigt ställer vi oss frågande till att flera deltagare inte erbjöds finansiering via sina arbetsgivare, eftersom kostnaden för kompetensutveckling egentligen ska ligga där. Vi anser att stat, landsting och kommuner måste satsa mer resurser på kompetensutveckling i demensvården, då dessa är ordentligt eftersatta i förhållande till behoven. Förhoppningsvis bidrar vår insats till att arbetsgivarna får upp ögonen för denna viktiga utbildning och i framtiden tar över stafettpinnen som finansiär från oss, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter har nyckelroller i demensvård. Deras huvudsakliga fokus är att hjälpa patienterna till en aktiv vardag med god livskvalitet, samt att patienterna i största möjliga mån ska klara av sina vardagliga aktiviteter. Det ökar både patienternas och deras anhörigas välmående samt minskar samhällets vård- och omsorgskostnader.

– Personer med demenssjukdomar får motoriska svårigheter och har till exempel större risk att falla. I forskning har vi sett att fysisk aktivitet, både som förebyggande åtgärd och rehabilitering, kommer till stor nytta för personer med demenssjukdom. Patienterna vi möter kan till exempel ha svårt att tala och uttrycka sig, svårt att röra sig eller att minnas sin instruktör och sina övningar. För att ge professionellt stöd och utveckla demensvården behöver vi rätt kompetens, vilket deltagarna kommer att få i denna unika utbildning, säger Anna Pettersson, fysioterapeut och kursledare tillsammans med Anna Brorsson, arbetsterapeut, båda två universitetsadjunkter vid NVS.

Utbildningen är den första i sitt slag. Den är webbaserad och ges på halvfart under två år, så att deltagarna ska kunna arbeta kliniskt samtidigt som de utvecklar sin kompetens. Då kan de snabbt omsätta sina nya kunskaper i praktiken, detta som en del av utbildningen.

­– Välutbildad personal inom demensvården är ett måste för att vi ska kunna möta både nuvarande och framtida utmaningar i vård och samhälle, samt säkra att patienter och anhöriga lever väl trots demenssjukdom. Inte minst med tanke på att vi blir allt äldre och förekomsten av demenssjukdomar ökar. Denna magisterutbildning är ett viktigt steg på vägen mot en bättre demensvård och Alzheimerfondens stöd är avgörande för att utbildningen ska bli av, säger Wilhelmina Hoffman, geriatriker och verksamhetschef vid Stiftelsen Silviahemmet.

Efter examen erbjuds deltagarna titeln Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut, Silviahemmets diplom samt dekoration, som delas ut av H.M. Drottningen.

Sedan tidigare ges vid Karolinska Institutet i samarbete med Silviahemmet en magisterutbildning i demensvård för läkare. Alzheimerfonden har stöttat med medel även för den utbildningen. De första Silvialäkarna tog examen våren 2015. Genom ett samarbete mellan Silviahemmet och Sophiahemmet Högskola utbildas även Silviasjuksköterskor respektive Silviasystrar, som är undersköterskor med specialistkunskap om demens. Stiftelsen Silviahemmet har till större delen finansierat framtagandet av den aktuella utbildningen.

Om demenssjukdomar
Demenssjukdom innebär sjukdom eller skada på nervceller och nervcellsförbindelser så att den drabbade successivt förlorar viktiga funktioner som rör minne och kognition. Alzheimers sjukdom är den vanligaste och mest kända demenssjukdomen. Vid olika demenssjukdomar berörs olika delar av hjärnan, varför sjukdomarna i sina tidiga faser yttrar sig på olika sätt. I dag saknas botande behandling, men tillstånden går att lindra. En professionell vård med kompetent bemötande av olika symtom kan bättre tillgodose de sjukas särskilda behov och höja livskvaliteten.
 
Kontaktuppgifter
 
Alzheimerfonden
Liselotte Jansson, generalsekreterare
Telefon: 0704-81 70 43
E-post: liselotte@alzheimerfonden.se
 
Stiftelsen Silviahemmet
Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef
Telefon: 08 759 00 71
Mobil: 0707-64 46 26
E-post: Wilhelmina.Hoffman@silviahemmet.se
 
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Anna Brorsson, kursledare, arbetsterapeut
Telefon: 08-524 838 35
E-post: anna.brorsson@ki.se
 
Anna Pettersson, kursledare, fysioterapeut
Telefon: 08-524 888 60
E-post: anna.Pettersson@ki.se

Ylva Olsson, projektledare för uppdragsutbildning 
Telefon: 08-524 860 36
E-post: Ylva.Olsson@ki.se

Länkar
• Läs också: Hallå där Lena Nilsson – blivande Silviaarbetsterapeut
• Läs mer om utbildningen på Karolinska Institutet
• Läs mer om Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
• Läs mer om Silviahemmet

_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE den 4 november 2015   Alzheimerfonden_logo

Svensk alzheimerforskning får prestigefyllt anslag från USA
Den svenska forskningsstiftelsen AlzeCure får 4 miljoner kronor från Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF) i New York för utveckling av en ny lovande behandling för att reparera skadad hjärnvävnad och förbättra neuronal signalering vid Alzheimers sjukdom.
 

– Ett anslag från prestigefyllda ADDF är ett kvitto på att vi är på rätt väg mot en helt ny klass av läkemedel, säger professor Bengt Winblad, Centrum för Alzheimerforskning vid Karolinska Institutet och ledamot i styrelsen för forskningsstiftelsen AlzeCure.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är demens vår tids snabbast växande folkhälsoproblem. Demenssjukdomar är den sjukdomsgrupp som kostar vårt samhälle allra mest. Nya fall rapporteras in i en takt av en person var tredje sekund, något som understryker allvaret i situationen.

– De medicinska behoven är enorma och målet med det här projektet är att ta fram den första behandlingen som verkligen kan påverka sjukdomsförloppet, säger Bengt Winblad.

Projektet som nu får möjlighet att drivas vidare handlar om att påverka mekanismen för återbildning av nervceller och nervcellsutskott hos patienter med Alzheimers sjukdom. Forskningsstiftelsen AlzeCure har identifierat substanser med polyfarmakologisk profil, vilket innebär att man påverkar flera olika mekanismer som kan leda till sjukdomen.

 – Vi är glada för det internationella erkännande som forskningsstiftelsen AlzeCure nu får. Fler finansiärer behövs till den här typen av innovativ forskning, säger Alzheimerfondens ordförande Mats Andersson.


Om forskningsstiftelsen AlzeCure
Då AstraZeneca lade ned sin alzheimerforskning i Södertälje år 2012 sågs ett starkt behov av att behålla och vidareutveckla den viktiga läkemedelsforskningen inom alzheimerområdet. Forskningsstiftelsen AlzeCure bildades genom ett samarbete mellan ett forskarteam från AstraZeneca, Alzheimerfonden och professor Bengt Winblad vid Karolinska Institutets Centrum för Alzheimerforskning i Huddinge. Genom finansiellt stöd från Alzheimerfonden möjliggjordes skapandet av en ny unik, flexibel och innovativ forskningsenhet.

Forskningsstiftelsen AlzeCure bygger på en samarbetsmodell där läkemedelsforskning kombineras med akademisk grundforskning i syfte att utveckla nya terapier mot Alzheimers sjukdom. Avsikten är att fylla gapet mellan den basala akademiska grundforskningen och de tidiga kliniska prövningarna vid våra universitetssjukhus.

För mer information kontakta:
Jonas Ekstrand, VD för AlzeCure, telefon 070-302 08 96
Mats Andersson, ordförande i Alzheimerfonden, tel 070-595 37 79

_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE den 15 oktober 2015  Alzheimerfonden_logo

Norge har beslutat att starta lägerverksamhet för unga anhöriga med en demenssjuk förälder. Förebilden är de läger som Avesta Kommun anordnar varje sommar i samarbete med Alzheimerfonden.

Norska staten satsar stort på verksamheten och deras motsvarighet till Socialstyrelsen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, avsätter nu 1,9 miljoner norska kronor för detta ändamål. De svenska lägren finansieras helt och hållet av Alzheimerfonden.

Under två dagar har en norsk delegation varit på studiebesök i Sjövik utanför Avesta där bl.a. initiativtagarna Katrin Lindholm och Gudrun Strandberg från Avesta Kommun berättat om lägerkonceptet och hur de tagit emot unga anhöriga från hela landet.

I Norge kommer det första lägret att hållas till sommaren 2016 och ska ta emot barn upp till 12 års ålder. Därefter hoppas man kunna utöka verksamheten och kanske inleda närmare samarbeten med Sverige.

Syftet med lägren är att ungdomarna ska kunna knyta kontakter med andra i samma situation och få svar på sina frågor av experter.

– Det är mycket glädjande att norrmännen vill ha vår viktiga lägerverksamhet som förebild, säger Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson.

– Vi är också imponerade av den norska statens stora engagemang i demensfrågor, något vi saknar här i Sverige. Vi skulle välkomna ett lika stort stöd från svenska staten. På Alzheimerfonden är vi beredda att hjälpa till, men kan inte ta ensamt ansvar för dessa stora frågor, påpekar Liselotte Jansson.

Pressbild finns här. Foto: Kersin Eriksson, Avesta Kommun

_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE den 22 september 2015  Alzheimerfonden_logo

Alzheimerfonden har fått en ny ambassadör. Andreas Johnson kommer att hjälpa till att sprida kunskap och väcka uppmärksamhet kring Alzheimers sjukdom, den enda av våra folksjukdomar som fortfarande är obotlig och till hundra procent dödlig.

– Jag är väldigt stolt över att få representera Alzheimerfonden i min nya roll som ambassadör.

För mej är detta väldigt personligt då min mamma, och därmed också vi andra i familjen, levde med sjukdomen hennes sista tio år i livet. Kan jag bidra med minsta lilla för att denna eländiga sjukdom uppmärksammas och får den support den behöver så gör jag det gärna och från hjärtat.

För mer information, kontakta:
Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden, 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

Högupplösta pressbilder finns här, och här.

_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE den 21 september 2015  Alzheimerfonden_logo

Nya rön om alzheimer och ärftlighet: Nu kan risken att insjukna påverkas

Personer som har ärftlighet för alzheimer kan genom livsstilsförändringar minska risken att insjukna.

Denna nyhet presenterade Miia Kivipelto, professor vid Karolinska Institutet, ikväll i Stockholms Konserthus då Alzheimerfonden uppmärksammade den internationella alzheimerdagen.

– Detta är positivt eftersom det visar att vi kan försöka kämpa mot generna, säger Miia Kivipelto.

I våras publicerades Kivipeltos forskningsresultat från den stora s.k. FINGER-studien, vilken visar att man genom mer motion och bättre kostvanor kan minska risken att drabbas av minnesstörningar med nästan 30 procent.  

Av de uppföljande analyser som nu gjorts framgår att effekten är starkare på dem som bär på genen ApoE4.

Ny livsstilsstudie inledd
Miia Kivipelto har också inlett en studie, MIND-AD-projektet, där livsstilsinterventioner testas på patienter med lindrig alzheimer.

– Idag finns inga effektiva läkemedel för denna patientgrupp och intresset för studien är stort, säger hon.

Anslag från Alzheimerfonden
Miia Kivipelto får kontinuerligt stöd från Alzheimerfonden för att kunna bedriva sin forskning.

– Vi tycker det är oerhört viktigt att stötta Miia Kivipeltos forskning då den visar att vi faktiskt själva kan göra något för att minska risken att drabbas, säger Liselotte Jansson, Alzheimerfondens generalsekreterare.

För mer information, kontakta: Miia Kivipelto, tel 073 994 09 22, miia.kivipelto@ki.se

Liselotte Jansson, 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

Pressbild på Miia Kivipelto kan laddas ned här. Foto: Stefan Zimmerman


_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE den 19 september 2015  Alzheimerfonden_logo

Idag hålls för första gången Alzheimerloppet som arrangeras till förmån för alzheimerforskningen.

Loppet arrangeras av systrarna Felicia och Julia Falck, vars mamma fick Alzheimers sjukdom när hon bara var 50 år. Detta är systrarnas andra insamlingsprojekt.

– Jag önskar att det kunde bli lika mycket uppmärksamhet kring demens som exempelvis cancer, säger Felicia.

Mer än 350 deltagare är anmälda till loppet som utgår från Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Sträckan är 5 km runt Djurgårdsbrunnsviken. Deltagarna kan välja att springa eller gå i sitt eget tempo.

– Det är ett fantastiskt fint initiativ av Felicia och Julia. Vi behöver all hjälp vi kan få för att uppmärksamma den enda av våra folksjukdomar som fortfarande är till hundra procent dödlig, säger Liselotte Jansson, Alzheimerfondens generalsekreterare.

Datum: 19 september 2015
Tid: tävlingsområdet öppnar 10.00, uppvärmning 10.50-11.30, start 11.30

_____________________________________________________________________

PRESSINBJUDAN den 10 september 2015  Alzheimerfonden_logo

Tillsammans mot alzheimer

– artister och forskare i Stockholms Konserthus

Välkommen till vår temakväll i Konserthuset den 21 september när vi uppmärksammar Internationella Alzheimerdagen. Det blir en afton med framstående forskare, kända artister och anhöriga i Stockholms Konserthus.

En forskningsnyhet kommer att presenteras.

Datum: 21 sep 2015
Tid: 18.30-20.00, aktiviteter i foajén fr 17.30
Plats: Stockholms Konserthus, stora scenen
Föranmälan: senast 15 sep till christina@alzheimerfonden.se eller tel 0739-63 02 67

Ur innehållet:

● Kan man göra något för att minska risken att drabbas av demens?
Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet

Vilka är de senaste forskningsrönen? Varför är det så svårt att hitta ett botemedel?
Professor Henrik Zetterberg, Sahlgrenska Akademin

Hur ser framtiden ut, ökar eller minskar förekomsten av demenssjukdomar?
Professor Ingmar Skoog, Göteborgs Universitet

För musiken står artister med personliga erfarenheter av demenssjukdom på nära håll, bland andra Anders Ekborg, Andreas Johnson och Jan Allan. Medverkar gör också Alzheimerfondens ambassadörer Figge Norling, Helen Alfredsson och några unga anhöriga som berättar om sina tankar kring sjukdomen.

Fråga doktorn
Silviasystrar från Silviahemmet och överläkare Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet, svarar på frågor om demens kl 17.30-18.30 i Konserthusets foajé.

Ann Allan signerar sin senaste bok ”Jag såg något i dina ögon, mamma”.

Läs mer om kvällens program på www.alzheimerfonden.se.

Om demens
På Internationella Alzheimerdagen uppmärksammas demensproblematiken över hela världen. Alldeles färska siffror från Alzheimer's Disease International visar att det nu är nästan 47 miljoner människor som har en demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Antalet drabbade väntas öka med nästan 300 procent till år 2050. Var 3:e sekund insjuknar någon, bara i år betyder det 10 miljoner nyinsjuknade.

Om Alzheimerfonden
Alzheimerfonden stöder forskningsprojekt som syftar till att hitta läkemedel mot Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Fonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Alzheimerfonden har 90-konto: bg 901-1198.
 

_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE den 10 september 2015 Alzheimerfonden_logo

Insamlingsansvarig till Alzheimerfonden

Den första september började Christina ”Kicki” Aldrin som insamlingsansvarig på Alzheimerfonden. Kicki kommer närmast från Reumatikerförbundet där hon har arbetat som verksamhetschef med ansvar för insamling, kommunikation och organisation.

Kicki är certifierad insamlare från Bergs School of Communication och har mångårig erfarenhet av marknadsföring och försäljning från det privata näringslivet. 2014 blev hon invald som ledamot i FRIIs styrelse.

– Vi är mycket glada över att Kicki har tackat ja till att börja arbeta hos oss. Alzheimerfonden är inne i ett expansivt skede och Kicki kommer fokusera på ökade insamlingsinsatser, säger generalsekreterare Liselotte Jansson.

– Demenssjukdomarna väntas öka med nästan 300 procent de närmaste decennierna, så vi arbetar hårt med att öka insamlingen för att kunna dela ut större anslag till forskningen med målet att få fram ett botemedel, fortsätter Liselotte Jansson.

För mer information, kontakta:
Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden, 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE den 16 maj 2015 Alzheimerfonden_logo


Fem av sex landstingspolitiker vill ha nationell demensplan

Fem av sex landstingspolitiker, 84 procent, vill att Sverige tar fram en nationell plan för demenssjukdomar. Det visar en ny undersökning från Alzheimerfonden, som presenteras inför det internationella toppmötet Dementia Forum X som hålls i Stockholm den 18 maj.


– En nationell demensplan skulle stärka sjukvårdssystemets kapacitet att ta hand om det ökande antalet demenssjuka och även leda till att vården runt om i landet blir mer likvärdig, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare för Alzheimerfonden.

Måndagen den 18 maj hålls ett internationellt toppmöte om demenssjukdomar, Dementia Forum X, i Stockholm. Inför toppmötet har Alzheimerfonden låtit undersöka hur svenska landstingspolitiker ställer sig till en nationell plan för demenssjukdomar. Fem av sex svarande, 84 procent, vill att Sverige tar fram en sådan plan.

Världshälsoorganisationen WHO har i sin rapport Dementia – a public health priority uppmanat regeringar att prioritera en nationell plan för demenssjukdomar. Sådana nationella demensplaner finns redan i länder som exempelvis Norge, Danmark och Finland, men saknas fortfarande i Sverige.

– En svensk nationell plan för demenssjukdomar bör innehålla tydliga mål och finansierade åtgärder för hur målen ska uppnås. Planen bör stimulera till intensifierad forskning och ökad samverkan mellan industri och akademi, säger Liselotte Jansson.

När Socialstyrelsen nyligen utvärderade Sveriges nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom konstaterades att det finns påtagliga brister när det gäller såväl utredning som behandling och omvårdnad. Utvärderingen visade också att det finns stora skillnader i landet när det gäller utredningsmetoder, läkemedelsförskrivning och omsorg, och att socioekonomiska faktorer påverkar vilka insatser som ges.

– En nationell demensplan är det enskilt viktigaste verktyget för uppnå en likvärdig behandling och vård av personer med demens runt om i landet. Jag hoppas nu på initiativ i denna riktning från riksdag och regering, säger Liselotte Jansson.

Om undersökningen
Alzheimerfonden genomförde enkätundersökningen under perioden 23 april–5 maj 2015 bland 2 477 ledamöter i landstingens och regionernas fullmäktige samt nämnder inom hälso- och sjukvårdsområdet. 743 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 30 procent. På frågan "Anser du att Sverige bör ta fram en nationell plan för demenssjukdomar?" svarade 83,9 procent "Ja", 2,4 procent "Nej" och 13,7 procent "Vet ej".

Om Dementia Forum X
Den 18 maj 2015 arrangeras den internationella konferensen Dementia Forum X i Stockholm, med utvalda deltagare från vården, forskningen, politiken, finansvärlden och näringslivet från 17 olika länder. Inledningstalet hålls av äldreminister Åsa Regnér, och därefter talar bland andra Drottning Silvia, John Crawford (IBM) och Bengt Winblad (Karolinska Institutet). Dementia Forum X har initierats av Forum for Elderly Care och genomförs i samarbete med Karolinska Institutet och Stiftelsen Silviahemmet. Övriga partner är Aleris, Alzheimerfonden, Apoteket, Dr Åke Olssons Stiftelse, Forte, IBM, Swedish Care International, Skandia, Sopimusvuori, Svenskt Demenscentrum och Öhman. Läs mer på http://dementiaforumx.org/

För mer information, kontakta:
Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden, 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se
 

_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE 30 april 2015 Alzheimerfonden_logo

Anders Ekborg ny ambassadör för Alzheimerfonden

Anders Ekborg har utsetts till ambassadör för Alzheimerfonden.
– Vi är oerhört glada att Anders vill hjälpa oss sprida medvetenhet om demenssjukdomar, säger Liselotte Jansson, Alzheimerfondens generalsekreterare.

Förlorade nyligen sin mamma
Anders Ekborg vet vad det innebär är att vara anhörig till någon som drabbats av demens. I mars i år gick hans mamma gick bort i Alzheimers sjukdom, efter att ha varit sjuk i mer än 10 år.

De två sista åren bodde Anders mamma på ett boende norr om Stockholm som han tyckte var mycket bra. Men han fick föra en lång kamp mot sin mammas hemkommun för att för att hon skulle få komma dit.
– Jag fick lov att skriva mamma hemma hos mig i Nacka för att hon till slut skulle få komma till det boende vi valt.

Kritisk mot kommunens stöd
Anders Ekborg är kritisk till hur olika stödet för demenssjuka och anhöriga är i olika kommuner.
– Det är verkligen hemskt. Som drabbad anhörig blir man arg när fokus hamnar på något helt annat än bästa vården för den som är sjuk.

Prata med andra anhöriga
Rådet Anders Ekborg ger till andra anhöriga är att stå på sig och att försöka ta hjälp av dem som gått igenom samma process.
– Det är förvirrande med alla vårdval, tycker han.


För mer information kontakta:
Liselotte Jansson, Generalsekreterare, Alzheimerfonden, 070-481 70 43,
liselotte@alzheimerfonden.se

Pressbild
Pressbild på Liselotte Jansson finns här. Foto: Theresia Köhlin
Pressbild på Anders Ekborg finns här. Foto: Helen Karlsson

Fakta om demens
Ungefär 160 000 människor i Sverige är drabbade av någon form av demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste.
Var 4:e sekund drabbas någon i världen av demenssjukdom.

Enligt WHO befaras antalet drabbade ha tredubblats till år 2050.
Inget botemedel finns och dödligheten är 100 procent. 

Demenssjukdomar kostar Sverige 63 miljarder kronor per år.


 

PRESSMEDDELANDE 24 april 2015 Alzheimerfonden_logo

37 museer får stipendier för demensvisningar

37 museer runt om i Sverige tilldelas stipendier för att ordna specialanpassade visningar för demenssjuka i syfte att öka deras livskvalitet. Stipendierna är en avslutning på samarbetsprojektet "Möten med minnen" och delas ut på Silviahemmets stora inspirationsdag i dag.

– Genom stipendierna vill vi uppmuntra museer som deltagit i projektet ”Möten med minnen” att fortsätta anordna visningar för demenssjuka. På sikt hoppas vi att museerna kommer att göra visningarna till en permanent del i sitt programutbud, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare för Alzheimerfonden.

På tre år har 88 museer runt om i Sverige anslutit sig till projektet ”Möten med minnen”, där museer har utbildats i att anordna specialanpassade visningar för demenssjuka och deras anhöriga eller ledsagare. Syftet med projektet har varit att bidra till ökad livskvalitet hos de drabbade och att sprida kunskap om demenssjukdomar. Totalt 696 visningar har hållits för ungefär 4 800 deltagare.

När "Möten med minnen" nu avslutas under Silviahemmets stora inspirationsdag, tilldelas samtidigt 37 av de deltagande museerna stipendier för att fullfölja eller vidareutveckla sitt arbete med specialvisningarna. Totalt delas 525 000 kronor ut. De största stipendierna får museerna i Motala (125 000 kronor) och museerna i Halland (75 000 kronor).

– Vi vet att konst och kultur stimulerar våra sinnen och aktiverar hjärnan. Att betrakta en bild eller ett föremål kan göra att tidigare bortglömda minnen kommer till liv igen. Ett museibesök kan också bidra till att höja deltagarnas livskvalitet och motverka den sociala isolering som ofta blir en följd av demenssjukdom, säger Liselotte Jansson.

Projektet "Möten med minnen" och den avslutande utdelningen av stipendier genomförs av Alzheimerfonden med stöd från Svenska PostkodLotteriet och i nära samarbete med Nationalmuseum, Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet. Förebilden är ”Meet Me at MoMA”, ett prisbelönt program för alzheimersjuka som drivits på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York.

Museer som får stipendier:

 • Motala Konsthall, Motala Musei- och Hembygdsförening, Charlottenborgs Slott och Sveriges Rundradiomuseum (Motala): 125 000 kronor i gemensamt stipendium
 • Falkenbergs museum (Falkenberg), Hallands konstmuseum (Halmstad) och Hallands Kulturhistoriska Museum (Varberg): 75 000 kronor i gemensamt stipendium      
 • Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum (Västerås): 25 000 kronor i gemensamt stipendium
 • Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet (Stockholm): 25 000 kronor i gemensamt stipendium
 • Drottningholms Slottsteater (Drottningholm): 25 000 kronor
 • Bohusläns museum (Uddevalla): 10 000 kronor
 • Borås Konstmuseum (Borås): 10 000 kronor
 • Dalarnas Idrottsmuseum (Falun): 10 000 kronor                                                                           
 • Dalarnas museum (Falun): 10 000 kronor
 • Evolutionsmuseet (Uppsala): 10 000 kronor
 • Göteborgs konstmuseum (Göteborg): 10 000 kronor
 • Hallwylska museet (Stockholm): 10 000 kronor
 • Hjorteds Mopedmuseum (Hjorted): 10 000 kronor
 • Inlandsbanemuseet (Sorsele): 10 000 kronor
 • Konsthallen i Luleå (Luleå): 10 000 kronor
 • Livrustkammaren (Stockholm): 10 000 kronor
 • Ljungbergmuseet (Ljungby): 10 000 kronor
 • Malmö Idrottsmuseum (Malmö): 10 000 kronor
 • Malmö Konsthall (Malmö): 10 000 kronor
 • Mentalvårdsmuseet i Säter (Säter): 10 000 kronor
 • Norrahammars Industri- & Bygdemuseum (Norrahammar): 10 000 kronor
 • Röhsska museet (Göteborg): 10 000 kronor
 • Sagomuseet/Sagobygden (Ljungby): 10 000 kronor
 • Silvermuseet Arjeplog (Arjeplog): 10 000 kronor
 • Skansen (Stockholm): 10 000 kronor
 • Skissernas museum (Lund): 10 000 kronor
 • Vandalorum (Värnamo): 10 000 kronor
 • Vetlanda museum (Vetlanda): 10 000 kronor
 • Vänersborgs konsthall (Vänersborg): 10 000 kronor
 • Ystads konstmuseum (Ystad): 10 000 kronor

För mer information, kontakta:
Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden, 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

_____________________________________________________________________
 

PRESSMEDDELANDE 24 april 2015 Alzheimerfonden_logo

Unge alzheimerforskaren Per Nilsson får Drottning Silvias pris

Per Nilsson, 39 år och verksam vid det ansedda RIKEN-institutet i Tokyo, tilldelas "Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare". Han får priset för sin banbrytande forskning kring bland annat nervcellernas död vid Alzheimers sjukdom. Priset är instiftat av Alzheimerfonden och delas ut av Drottning Silvia i Stockholm i dag, den 24 april.

– Jag är oerhört glad över priset och att vår forskning uppmärksammas. Det finns stora kunskapsluckor kring mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom, och jag hoppas att priset ska inspirera andra unga forskare att ägna sig åt demenssjukdomar, säger Per Nilsson.

Per Nilsson får priset för sin banbrytande forskning kring mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom, bland annat när det gäller förklaringen till nervcellernas död i en alzheimersjuk hjärna.

– Svensk demensforskning ligger i framkant, men fortfarande saknas ett botemedel för dessa vanliga sjukdomar. Genom vårt pris till en ung lovande forskare vill vi uppmuntra fler att specialisera sig inom alzheimerforskningen, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare i Alzheimerfonden.

”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare" instiftades 2014 av Alzheimerfonden med anledning av Drottningens 70-årsdag. Priset går till en lovande forskare inom demensområdet som är under 40 år och som ännu inte meriterat sig till tjänst som lektor eller professor. Prissumman uppgår till 125 000 kronor.

Om pristagaren
Per Nilsson, 39 år, är sedan sex år verksam vid det ansedda RIKEN Brain Science Institute i Tokyo där han bedriver forskning om Alzheimers sjukdom med flera olika inriktningar. En av hans viktigaste upptäckter är att avsaknad av cellens städfunktion – så kallad autofagi – gör att det skadliga proteinet amyloidbeta samlas inuti cellen, vilket kan förklara nervcellsdöden i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Per Nilssons forskning har starkt bidragit till förståelsen av orsakerna till Alzheimers sjukdom och därmed till möjligheten att utveckla nya, effektiva läkemedel.

Tidigare pristagare
2014: Niklas Mattsson, för sin forskning om biologiska markörer för olika aspekter av Alzheimers sjukdom.

Tid och plats för prisutdelning
Per Nilsson mottar priset av Drottning Silvia kvällen den 24 april 2014 på hotell Hilton vid Slussen i Stockholm, under Silviahemmets stora inspirationsdag.

För mer information, kontakta:
Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden, 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se
Per Nilsson, alzheimerforskare och pristagare, tel +81-90-17029143, e-post per-nilsson@brain.riken.jp

Pressbilder
Pressbild på Per Nilsson finns här.

_____________________________________________________________________

PRESSINBJUDAN 16 april 2015 Alzheimerfonden_logo

Prisceremoni och utdelning av Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare och Alzheimerfondens stora forskningspris

De båda priserna delas ut av Hennes Majestät Drottningen i samband med Silviahemmets Stora Inspirationsdag i Stockholm den 24 april 2015.

Vem som tilldelas ”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare” är ännu inte offentliggjort, utan kommer att kungöras den 24 april. Priset instiftades 2014 av Alzheimerfonden med anledning av Drottningens 70-årsdag.

Mottagarna av ”Alzheimerfondens stora forskningspris” är professor Henrik Zetterberg och biträdande professor Martin Hallbeck. De delar på en prissumma som uppgår till 5 miljoner kronor. Priset har instiftats tack vare den donation som Alzheimerfonden erhöll i somras i form av en 1934 Mercedes-Benz 500 K Special Roadster. Priset delas ut till donatorns ära.

Övriga priser som delas ut under kvällen är: Silviahemmets Forsknings- och Utbildningsstipendium, Queen Silvia Nursing Award (SCI) samt pris till Bästa demensboende och Bästa team i hemtjänsten (Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet).

Kvällen genomförs av Silviahemmet i samarbete med Alzheimerfonden, Swedish Care International, Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet.

Konferencier är Renée Nyberg och sång framförs av Anders Ekborg.

Tid och plats
Datum: 24 april 2015 Tid: 16.30-19.00. Lättare mat samt dryck serveras från kl 16.30. Prisceremonin startar kl 17.00. Plats: Hotell Hilton Slussen, Stockholm

Anmälan
Media är hjärtligt välkomna till prisceremonin. Anmäl deltagande senast tisdag den 21 april till Christina Nemell på christina@alzheimerfonden.se eller 0739-63 02 67.

_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE 17 december 2014 Alzheimerfonden_logo

”Alzheimerfondens stora forskningspris” på 5 miljoner kronor delas av två forskare

De två forskarna professor Henrik Zetterberg och biträdande professor Martin Hallbeck får ta emot ”Alzheimerfondens stora forskningspris” och dela på en prissumma som uppgår till 5 miljoner kronor.

Priset har instiftats tack vare den donation som Alzheimerfonden erhöll i våras i form av en 1934 Mercedes-Benz 500 K Special Roadster. Bilen donerades till Alzheimerfonden och Cancerfonden och såldes på Mercedes stora auktion i Stuttgart den 12 juli i år. Alzheimerfonden erhöll drygt 6 miljoner kronor och delar därför ut ”Alzheimerfondens stora forskningspris” till donatorns ära.
 

– Demens är ett stort folkhälsoproblem och behovet av ökade resurser till forskningen är akut. Vi är därför glada över att tack vare den stora donationen kunna dela ut det hittills största belopp som vi givit enskilda forskare, säger Liselotte Jansson, Alzheimerfondens generalsekreterare.

Professor Henrik Zetterberg forskar vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg och har inriktat sig på att studera tidiga tecken på Alzheimers sjukdom. Han och hans forskarkollegor har visat att ryggvätskemarkörer för Alzheimers sjukdom fungerar för att ställa tidig diagnos. Dessa markörer används nu över hela världen när nya läkemedel testas. 

Martin Hallbeck, biträdande professor vid Linköpings Universitet, har i sin forskning visat hur Alzheimers sjukdom sprider sig mellan nervcellerna. Han och hans forskargrupp har också funnit att spridningen delvis kan förhindras med en liten blockerande molekyl. Detta fynd kan bana väg för en ny typ av läkemedel som kan hejda den kognitiva nedbrytningen i hjärnan.

Henrik Zetterberg om sin forskning:
– Våra markörstudier på ryggvätska talar för att Alzheimers sjukdom börjar 10–20 år innan man får tydliga symptom på att något inte står rätt till i hjärnan. Vi tror att det är i detta tidsfönster framtidens läkemedel kommer att vara effektiva. Vi detaljstuderar just nu markörproteinernas utsöndring i nervcellskulturer och ser hur de ändrar sig om man behandlar nervceller med nya läkemedelskandidater mot Alzheimers sjukdom. Vi arbetar även med att ta fram enklare diagnostiska tester i blod och nya markörproteiner, för att bland annat kunna studera hur nervcellskopplingarna mår och hur hjärnans städarceller arbetar. ”Alzheimerfondens stora forskningspris” är en fantastisk uppmuntran till hela forskarlaget.

Martin Hallbeck om sin forskning:
– De senaste åren har man förstått att Alzheimers sjukdom orsakas av skadliga processer inuti hjärnans nervceller. Vår forskning handlar om hur dessa processer sprider sig i hjärnan och därmed orsakar utvecklingen från lätt glömska till svår demenssjukdom där den drabbade är helt beroende av andra. För att förstå hur spridningen går till behöver vi titta in i cellerna för att se vilka budbärarna är för spridningen, hur dessa tar sig mellan cellerna och hur vi kan stoppa denna spridning. Den förståelse om spridningen som vi hittills kunnat bidra med visar på kraften i de modellsystem som vi utvecklat och vi arbetar just nu dels med de små ”farkoster” (vesiklar) som toxiska substanser förflyttas med mellan nervcellskopplingar, dels med att testa substanser som kan hindra överföringen.  Att vårt forskarteam nu får ”Alzheimerfondens stora forskningspris” är en stor ära och vi känner oss mycket hedrade. Jag och min forskargrupp kommer göra vårt yttersta för att detta långsiktigt ska leda till nytta för patienter med alzheimer.

Kontaktinformation:
Professor Henrik Zetterberg, henrik.zetterberg@clinchem.gu.se, tel 0768-672647
Biträdande professor Martin Hallbeck, martin.hallbeck@liu.se, tel 0730-555103
Generalsekreterare Liselotte Jansson, liselotte@alzheimerfonden.se, tel 0704-81 70 43

Pressbilder:
Henrik Zetterberg

Martin Hallbeck

Liselotte Jansson

_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE 5 november 2014  Alzheimerfonden_logo       

Kändisar skriver sina egna nekrologer i ny bok

Sammanfattning:
I boken "Innan jag glömmer bort mig själv" har ett 60-tal kända profiler skrivit sin egen nekrolog. Att på bara några rader försöka formulera sin levnadsteckning, ett destillat av hela livet, blir för många en ögonöppnare och ett tillfälle att fundera över livets mening.

Medverkar gör bland andra Björn Ulvaeus, Peter Englund, Annika Lantz, Ernst Billgren, Lars Lerin, Cecilia Frode, Björn Ranelid, Babben Larsson, Per Morberg och Stefan Sauk.


Innan jag glömmer bort mig själv
– kända svenskars nekrologer, skrivna med livet i minne

I boken "Innan jag glömmer bort mig själv" har ett 60-tal kända svenskar skrivit sin egen nekrolog. Att på bara några rader försöka formulera sin levnadsteckning, ett destillat av hela livet, blir för många en ögonöppnare och ett tillfälle att fundera över livets mening. Hur lever jag mitt liv? Hur vill jag bli ihågkommen? Vad är viktigt på riktigt?

Lennart Wallander, initiativtagare till boken och vd på en reklambyrå, hade till en början svårt för att hitta ett förlag som trodde på idén.

– Det var hur svårt som helst att hitta ett förlag som var intresserat. Många tyckte det var en morbid idé. Jag blev förvånad över att ämnet var så tabubelagt.

Bokförlaget Roos & Tegnér såg dock omedelbart att detta kunde bli en både angelägen och läsvärd bok, och nappade direkt. Detsamma gjorde Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson.

I den färdiga boken medverkar ett 60-tal kända profiler, bland dem Björn Ulvaeus, Peter Englund, Annika Lantz, Ernst Billgren, Lars Lerin, Cecilia Frode, Bruno K. Öijer, Helena von Zweigbergk, Per Morberg och Stefan Sauk.

Att sammanfatta sitt liv på tusen tecken är inget man gör i en handvändning, och bidragen i boken har väldigt olika karaktär. Vissa är skrivna med glimten i ögat, andra är snarare filosofiska betraktelser.

– Det var en utmaning att försöka distansera sig till sitt eget liv, säger Babben Larsson.

Överskottet från försäljningen av boken går oavkortat till Alzheimerfonden, som stöttar forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

– Vi är glada och tacksamma för att detta spännande och annorlunda projekt startades till förmån för alzheimerforskningen. Det har varit ett stort nöje att samarbeta med initiativtagarna och vi hoppas att boken ska bereda nöje för många läsare, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

För mer information kontakta:
Liselotte Jansson, Generalsekreterare, Alzheimerfonden, tel 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

Malin Tenghamn, Roos&Tegnér, tel 040-674 75 53, malin@roostegner.se

Högupplöst bild på boken finns här.

_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE 18 september 2014 Alzheimerfonden_logo

Internationella Alzheimerdagen: Mingelkväll med unga anhöriga

På söndag den 21 september anordnar nätverket Don’t Forget Me ett kvällsmingel på Rose Club i centrala Stockholm med anledning av Internationella Alzheimerdagen. Syftet är att väcka uppmärksamhet kring en ofta bortglömd grupp anhöriga, nämligen ungdomar med en demenssjuk förälder.

Uppskattningsvis finns det i Sverige uppåt 3 000 ungdomar som växer upp med en demenssjuk förälder. Det kommunala stödet till denna grupp anhöriga är ofta bristfällig och många ungdomar söker sig istället till sociala medier och nätverk för söka stöd från andra i liknande situation.

Don’t Forget Me är ett sådant nätverk som startades av Anna Åberg för fyra år sedan. Hennes pappa insjuknade i Alzheimers sjukdom när han var 55 år. Anna var då 18. Genom nätverket arbetar hon tillsammans med andra unga anhöriga för att sprida kunskap och medvetenhet om demenssjukdomar och det faktum att inte bara äldre kan drabbas. Idag finns det mellan 7 000 och 10 000 demenssjuka som är under 65 år.

Don’t Forget Me anordnar bland annat caféträffar för unga anhöriga samt designar smycken och t-shirts som säljs till förmån för Alzheimerfonden.

På Internationella Alzheimerdagen på söndag bjuder nätverket in allmänheten till ett mingel med underhållning, talare och lila drinkar. Föranmälan görs via Don’t Forget Me på Facebook.

Samtidigt lyser Ericsson Globe lila, den färg som flera alzheimerorganisationer har som profilfärg, bland andra Alzheimer’s Association i USA och Alzheimerfonden i Sverige.

Frågor besvaras av Anna Åberg på anna@dontforgetme.nu eller 076-268 77 37.

Pressbild på Anna Åberg.

_____________________________________________________________________

PRESSINBJUDAN 16 september 2014 Alzheimerfonden_logo

 

Internationella Alzheimerdagen 21 september 2014 på Drottningholms Slottsteater och Silviahemmet

 
Över hela världen uppmärksammas denna dag det växande och akuta hälsoproblem som Alzheimers sjukdom utgör. Så många som 44 miljoner människor är drabbade av någon form av demenssjukdom, Alzheimers sjuk­dom är den vanligaste. Detta manifesterar vi med intressanta talare på Drottningholms Slottsteater, en gemensam promenad till Silviahemmet där det är öppet hus samt ett kvällsmingel i centrala Stockholm.

Dagen till ära kommer Ericsson Globe att lysa lila.

Arrangörer: Silviahemmet, Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet och Alzheimerfonden

PROGRAM

Drottningholms Slottsteater

11.00 Samling utanför Slottsteatern. Jonglörer från Cirkus Cirkör.

11.40 Insläpp till Drottningholms Slottsteater. Dörrarna stängs 11.55.

12.00–12.50 Lyssna till bland andra professor Miia Kivipelto och företrädare för arrangörerna. Moderator Figge Norling. Fri entré.

13.00 Gemensam promenad (1 km) till Silviahemmet, ledd av Helen Alfredsson.

Silviahemmet

11.00–15.00 Öppet hus på Silviahemmet

Kaffe, underhållning, tävlingar och visning av hjälpmedel. Träffa och ställ frågor till alzheimerforskare, möt vårdhundar och prova en Google maps-cykel. Ca 13.30 ”Fråga doktorn” med Wilhelmina Hoffman.

Internationella Alzheimerdagen fortsätter med kvällsmingel i centrala Stockholm anordnat av unga anhöriga i nätverket Don’t Forget Me.

Don’t Forget Me på Rose Club

Hamngatan 2 (mitt emot Berzelii Park)

18.00 Mingel med soul- och gospelunderhållning

Vi bjuder på tilltugg. Fri entré.

För pressplatser anmäl er före 19 september till Christina Nemell på christina@alzheimerfonden.se eller tel 0739-63 02 67.

Välkomna!

För att se programmet som pdf klicka här

_____________________________________________________________________

 

PRESSMEDDELANDE 12 september 2014 Alzheimerfonden_logo

Ericsson Globe lyser lila på Internationella Alzheimerdagen
Den 21 september är det Internationella Alzheimerdagen. Över hela världen vill alzheimerorganisationer denna dag skapa medvetenhet kring det växande hälsoproblem som Alzheimers sjukdom utgör. Mer än 44 miljoner människor har någon form av demenssjukdom och i Sverige beräknas antalet drabbade ha fördubblats fram till år 2050.

Detta uppmärksammar Ericsson Globe som i samarbete med Alzheimerfonden har lila belysning kvällen den 21 september.

Tidigare på dagen anordnar Alzheimerfonden, Silviahemmet, Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet evenemang för allmänheten på Drottningholms Slottsteater och i Silviahemmet samt en gemensam vandring på en kilometer däremellan.

Frågor besvaras av:
Liselotte Jansson, Generalsekreterare, Alzheimerfonden, 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

_____________________________________________________________________

PRESSINBJUDAN 21 augusti 2014  Alzheimerfonden_logo

Välkommen till Alzheimerfondens temalunch på Grand Hôtel Stockholm den 1 september
MATEN SOM FÖRLÄNGER LIVET

Hur är det egentligen ställt med maten på våra demensboenden? Krögaren Leif Mannerström har en bestämd åsikt om det. Och kan vår kost rentav förhindra att vi drabbas av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar? Lyssna till en paneldebatt där dessa angelägna frågor diskuteras av politiker och experter, bland andra professor Miia Kivipelto, Sveriges ledande forskare på området. Moderator är skådespelaren Stefan Sauk, ledamot i Alzheimerfonden.

Deltagare
Leif Mannerström, krögare och ambassadör för Alzheimerfonden
Miia Kivipelto, professor Karolinska Institutet
Thomas Bodström, tidigare justitieminister och ambassadör för Alzheimerfonden
Figge Norling, regissör och ambassadör för Alzheimerfonden
Joakim Larsson (M), äldreborgarråd
Meeri Wasberg (S), riksdagsledamot

Program
11.00   Dörrarna till Spegelsalen i Grand Hôtel öppnas.
11.15   Liselotte Jansson från Alzheimerfonden och dagens moderator Stefan Sauk hälsar välkommen.
11.30   Leif Mannerström lagar mat på scenen och ger sin syn på maten på äldreboenden.
11.45   Lunch serveras och Thomas Bodström läser ur sin senaste bok ”Det man minns”.
12.15   Professor Miia Kivipelto berättar om sin forskning om livsstil och demens.
12.30   Paneldiskussion med samtliga deltagare. 
13.00   Avslutning

Anmälan
Anmäl dig senast den 26 augusti till Christina Nemell, Alzheimerfonden, christina@alzheimerfonden.se, tel 0739-63 02 67.

Plats och tid
Grand Hôtel Stockholm den 1 september kl 11.00-13.00

Hjärtligt välkommen!

Temalunchen är det första i en rad evenemang som Alzheimerfonden anordnar med anledning av Internationella Alzheimermånaden september, som uppmärksammas över hela världen. De övriga evenemangen äger rum den 8, 15 och 21 september och presenteras på vår hemsida, www.alzheimerfonden.se.

Alzheimerfonden stöder forskningsprojekt som syftar till att hitta läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Fonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Alzheimerfonden har insamlingskonton pg 90 11 19-8 och bg 901-1198. www.alzheimerfonden.se

_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE 14 juli 2014   

Alzheimerfonden_logo  

Unik gåva ger miljonbelopp till cancer- och alzheimerforskning

Cancerfonden och Alzheimerfonden erhåller tillsammans cirka 25 miljoner kronor (2,7 miljoner euro) efter att en unik Mercedes-Benz 500K Spezial Roadster från 1934 sålts på en prestigefylld bilauktion i Tyskland. Bilen skänktes av en privatperson och försäljningspriset är den största enskilda gåva som Alzheimerfonden någonsin mottagit. För Cancerfonden är det den näst största.


Foto: Bonhams

– Detta är en oerhört generös gåva och en fantastisk gest från givaren, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på Cancerfonden. Pengarna som försäljningen av denna bil inbringat utgör den näst största enskilda gåva som Cancerfonden någonsin tagit emot. 

– Med denna gåva lämnar givaren ett viktigt bidrag i kampen mot två av vår tids största hot mot folkhälsan – cancer och Alzheimers sjukdom, fortsätter Stefan Bergh.

Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden håller med.

– Denna unika gåva gör det möjligt att komma ett steg närmare vårt mål att hitta ett botemedel mot Alzheimers sjukdom, den vanligaste formen av demenssjukdom.

– Fortfarande är demenssjukdomar till hundra procent dödliga och antalet drabbade förväntas dubbleras till år 2050. Därför är det så viktigt att vi som största bidragsgivare till svensk demensforskning nu kan intensifiera stödet, poängterar Liselotte Jansson.

Denna sällsynta och omsorgsfullt renoverade Mercedes-Benz såldes på en specialauktion på Mercedes-Benz museet i Stuttgart, Tyskland den 12 juli. Det tillverkades endast ett fåtal bilar av denna exklusiva modell som väldigt sällan erbjuds till försäljning. Den förre ägaren, som vill vara anonym, skänkte 75 procent (cirka 19 miljoner kronor) av bilen till Cancerfonden och 25 procent (cirka 6 miljoner kronor) till Alzheimerfonden för att bidra till viktig klinisk forskning.

– Cancerfondens vision är att besegra cancer. Tack vare alla generösa gåvor som vi får - stora som små - kan vi årligen finansiera cirka 450 forskningsprojekt som för oss närmare denna vision, avslutar Stefan Bergh.

Mer information om bilen hittas på auktionshuset Bonhams webbplats

För mer information vänligen kontakta:

Cancerfonden: Petra Rosén, PR-
och pressansvarig 08-677 1043 alt. petra.rosen@cancerfonden.se

Alzheimerfonden: Liselotte Jansson, generalsekreterare 0704-81 70 43 alt. liselotte@alzheimerfonden.se

 

_____________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE 28 april 2014    Alzheimerfonden_logo

Ung alzheimerforskare fick pris av Drottning Silvia

Forskaren Niklas Mattsson tog idag emot Alzheimerfondens nyinstiftade pris ”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare”. Drottningen delade ut priset i Stockholm i samband med Silviahemmets stora inspirationsdag.

Priset syftar till att få fler unga forskare att inrikta sig på att hitta ett botemedel mot Alzheimers sjukdom.

– Svensk demensforskning ligger i framkant, men unga forskare behöver uppmuntras till att välja detta svåra område, säger Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson.

Pristagaren Niklas Mattsson är 34 år och har forskat vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Nu har han en 2-årig post doc-tjänst i San Francisco hos professor Michael Weiner, som är en av världens ledande alzheimerforskare.

– Jag är mycket stolt över att ha fått det här priset. Alzheimers sjukdom är ett extremt intressant forskningsämne eftersom det är en så vanlig sjukdom som orsakar så mycket lidande. Samtidigt är kunskapsluckorna stora, både när det gäller sjukdomens mekanismer och hur den bäst ska behandlas, säger Niklas Mattsson.

I sin kommande forskning i Sverige planerar Niklas att utveckla nya metoder för att kombinera proteinmarkörer och hjärnavbildning för att undersöka grundläggande mekanismer vid Alzheimers sjukdom.

Prissumman uppgår till 125 000 kronor.

För mer information kontakta:
Liselotte Jansson, Generalsekreterare, Alzheimerfonden, 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

Högupplöst bild från prisutdelningen finns här. Foto: Yanan Li

______________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE 27 januari 2014  Alzheimerfonden_logo

Ettårsjubileum av museiprojektet Möten med minnen:

77 museer runt om i Sverige anordnar visningar för demenssjuka

På ett år har 77 museer runt om i Sverige anslutit sig till Alzheimerfondens stora satsning Möten med minnen – ett projekt där museer får utbildning i att anordna specialanpassade visningar för demenssjuka i syfte att framkalla bortglömda minnen. Projektet invigdes av Drottning Silvia den 28 januari förra året.

– Att så många museer har börjat anordna visningar för demenssjuka är fantastiskt roligt. Visningarna har betytt oerhört mycket både för demenssjuka och för deras anhöriga. Vi hoppas att museerna kommer att göra de här visningarna till en permanent del i sitt programutbud, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare i Alzheimerfonden.

Syftet med visningarna är att ge demenssjuka och deras anhöriga möjlighet att tillsammans diskutera det man tittar på och att på så sätt starta en tankeprocess som lockar fram minnen. Upplevelsen ska också bidra till att höja deltagarnas livskvalitet och motverka den sociala isolering som ofta blir en följd av demenssjukdom.

– Vi vet att konst och kultur stimulerar våra sinnen och aktiverar hjärnan. Att betrakta en bild eller ett föremål kan framkalla tidigare bortglömda minnen av händelser, säger Liselotte Jansson.

Möten med minnen genomförs av Alzheimerfonden i nära samarbete med Nationalmuseum, Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet. Projektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet. Förebilden är ”Meet Me at MoMA”, ett prisbelönt program för alzheimersjuka som sedan sju år tillbaka drivs på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York.

Möten med minnen pågår fram till 2015.

För mer information, kontakta:
För mer information kontakta: Liselotte Jansson, Generalsekreterare, Alzheimerfonden, 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

Pressbilder
Pressbilder från visningar för demenssjuka finns här.

Karta över museer som deltar i Möten med minnen finns här.

Fakta om demens

 • Ca 160 000 människor i Sverige är drabbade av någon form av demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste.
 • Var 4:e sekund drabbas någon i världen av demenssjukdom.
 • Enligt WHO befaras antalet drabbade ha tredubblats till år 2050.
 • Inget botemedel finns. Dödligheten är 100 %.
 • Demenssjukdomar kostar samhället 50 miljarder kronor per år. Om 20 år väntas kostnaden ha stigit till 400 miljarder eftersom antalet äldre i befolkningen ökar.
 • Sedan 2012 överstiger antalet döda i demenssjukdom antalet döda i hjärtinfarkt.
 • Också yngre människor kan drabbas av demenssjukdomar. Flera tusen barn och ungdomar växer upp med en demenssjuk förälder.

______________________________________________________________________

 

PRESSMEDDELANDE 12 december 2013  Alzheimerfonden_logo

Alzheimerfondens initiativ modell för brittisk forskningssatsning

I London pågår just nu ett toppmöte dit Storbritannien bjudit in G8-ländernas hälsoministrar för att diskutera situationen med ett ökande antal demenssjuka i
världen. I samband med detta har Alzheimer’s Research UK meddelat att ett nytt stort demensforskningsinstitut kommer att bildas i Storbritannien, the Drug
Discovery Institute. Det är tänkt att utgöra en länk mellan den akademiska forskningen inom Alzheimers sjukdom och läkemedelsindustrin.

Svenska AlzeCure får systerorganisation
Storbritannien är dock inte först med denna speciella samarbetsmodell mellan akademi och industri. I Sverige grundades redan hösten 2012 forskningsstiftelsen AlzeCure som är en långsiktig nationell satsning på tillämpad alzheimerforskning. AlzeCure har Alzheimerfonden som huvudfinansiär och är en av få satsningar inom läkemedelsutveckling som är direkt finansierad av en välgörenhetsorganisation.

Gränsöverskridande samarbete
AlzeCure bygger på en samarbetsmodell där läkemedelsforskning kombineras med akademisk grundforskning i syfte att utveckla nya terapier mot Alzheimers sjukdom.

– Alternativa satsningar på tillämpad läkemedelsforskning krävs för att påskynda utvecklandet av nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Därför har vi startat AlzeCure,
säger Liselotte Jansson, generalsekreterare i Alzheimerfonden.

– Det är viktigt att initiativ som AlzeCure och Alzheimer’s Research UK:s institut växer fram, då gemensamma ansträngningar krävs för att utveckla det botemedel som så väl behövs inom detta komplexa sjukdomsområde, säger Bengt Winblad, professor vid Karolinska Institutet och en av världens främsta alzheimerforskare.

För mer information kontakta:
Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden
tel 0704-81 70 43
Jonas Ekstrand, vd, AlzeCure
tel 070-302 08 96

Fakta om demens
Runt om i världen lider runt 35 miljoner människor av demenssjukdomar, varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Ett nytt fall konstateras var fjärde sekund. Ännu så länge är dessa sjukdomar obotliga och dödliga. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att antalet drabbade kommer att ha tredubblats till år 2050 – om inget botemedel hittas innan dess.

______________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE 28 januari 2013  Alzheimerfonden_logo

H.M. Drottningen inviger Möten med minnen

Måndagen den 28 januari inviger H.M. Drottningen ”Möten med minnen”, ett projekt där museer runt om i Sverige får hjälp att skapa specialanpassade program med interaktiva visningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Samtidigt invigs projektet på Göteborgs konstmuseum, Bohusläns museum, Dalarnas museum, Jamtli, Falkenbergs museum och Murberget Länsmuseet Västernorrland samt i Malmö Konsthall.

I dagsläget har 35 museer bekräftat sin medverkan i ”Möten med minnen” och fler är på väg att ansluta sig.

Syftet med projektet är att ge stimulans genom samtal och diskussioner kring museernas samlingar. Positiva upplevelser på ett museum bidrar också till att öka de demensdrabbades livskvalitet.

”Möten med minnen” har sin grund i Meet Me at MoMA, ett program för alzheimersjuka och deras anhöriga på The Museum of Modern Art i New York. Projektet, som finansieras av The MetLife Foundation, har belönats med flera utmärkelser och de verktyg som museet tagit fram används nu på museer runt om i världen.

En utvärdering som gjorts av MoMA och New York University School of Medicine visar entydigt att deltagarna uppskattar det positiva bemötandet och upplevelserna som stärker självkänslan. Anhöriga, ledsagare och vårdpersonal vittnar också om ett ökat välbefinnande hos de demenssjuka efter museibesöken. Uppfattningen är att projektet motverkar den sociala isolering som ofta blir en följd av demenssjukdom.

I Sverige har Alzheimerfonden huvudansvaret för ”Möten med minnen” som genomförs i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Projektet kommer att pågå mellan 2013 och 2015 och är möjligt tack vare ett bidrag från PostkodLotteriet på 5 000 000 kronor. Utbildningsseminarier och workshops hålls på plats hos museerna och leds av en konstpedagog från Nationalmuseum.

Kommentarer från några aktörer i projektet

Liselotte Jansson, vice ordförande i Alzheimerfonden:
– ”Möten med minnen” är ett spännande och konkret initiativ för demenssjuka och deras anhöriga. Vi hoppas på välbesökta visningar och att projektet uppmärksammas av samhället i stort – av politiker, opinionsbildare, media och gemene man. Med den ålderspyramid vi står inför måste demenssjukdomarna och geriatriken komma i fokus.

Jeanette Rangner, konstpedagog på Nationalmuseum, initiativtagare till projektet och ansvarig för utbildningen av personal på deltagande museer:
– Museerna måste öppnas för alla människor. Vi arbetar mycket med barn och med skolorna på museerna, men den här gruppen har varit bortglömd.

Wilhelmina Hoffman, överläkare, verksamhetschef för Silviahemmet i Bromma, föreståndare för Svenskt Demenscentrum:
– ”Möten med minnen” är ett fantastiskt projekt. Det ger demenssjuka och deras anhöriga nya minnen ihop.
– Våra Silviasystrar, specialutbildade inom demensvård, kommer att utbilda den personal som ska guida demenssjuka på museer runt om i landet. Vi är redan igång och har haft föreläsningar för personal från Skansen och Nordiska museet, där vi lär ut hur man bemöter demenssjuka på ett värdigt sätt.
– Det finns så mycket vi skulle kunna göra för att ge de demenssjuka en bra dag. Vi skulle kunna minska så mycket lidande, bli så mycket mer kostnadseffektiva, stötta anhöriga som skulle kunna orka mer och slippa bli sjuka i onödan. Vi har inte riktigt lyckats sy ihop det ännu. Vi har fortfarande långt kvar till ett demensvänligt samhälle – ett samhälle där man verkligen kan leva med demenssjukdom.

Stina-Clara Hjulström, ordförande i Demensförbundet:
– Allt som görs för att få demenssjuka ut i samhället är bra. Jag gillar att fokus inte bara ligger på sjukdomen utan på konst och kultur – själslig näring – som på många håll är så utarmad inom vården. Att ”Möten med minnen” arbetar med specialvisningar i mindre grupper tror jag kommer att uppskattas mycket av de demenssjuka och deras anhöriga.

För mer information:
Liselotte Jansson, vice ordförande i Alzheimerfonden,
liselotte@alzheimerfonden.se,
tel 0704-81 70 43


 

givegift.png