Studie undersöker om herpesvirusläkemedel kan bromsa Alzheimers sjukdom

12 december 2016

Pressmeddelande från Umeå universitet:
Vid Umeå universitet inleds nu den första kliniska studien som undersöker om behandling med läkemedel mot herpesvirus också har effekt mot grundläggande sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom. Tidigare har forskargruppen vid Umeå universitet avslöjat att det finns ett samband mellan infektion med vanligt herpesvirus och en högre risk för Alzheimers sjukdom.


Forskare under ledning av Hugo Lövheim vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och Enheten för geriatrik lanserar nu den kliniska studien. 

Trettiosex personer med Alzheimers sjukdom kommer under fyra veckor att få behandling med Valaciklovir, ett läkemedel som verkar specifikt mot aktivt herpesvirus. Före och efter behandlingen kommer flera olika undersökningar att göras för att mäta effekten på grundläggande sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom. Dessutom kommer patienterna att undersökas med en PET-kamera som genom hjärnavbildning med ett spårämne som ansamlas i celler med aktivt herpesvirus skulle kunna påvisa infektion i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom.

– Det känns fantastiskt spännande att få vara med och starta den här studien. I befolkningsmaterial har vi sett att herpesinfektion ökar risken för Alzheimers sjukdom. Det är därför synnerligen intressant att nu kunna undersöka om vi kan påverka dessa processer med en befintlig behandling som håller tillbaka herpesinfektionen, säger Hugo Lövheim, som är huvudansvarig forskare för studien och verksam läkare vid Geriatriskt Centrum, Norrlands Universitetssjukhus.

Studien, som går under namnet VALZ-Pilot, är godkänd av Läkemedelsverket och Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå. Rekryteringen av forskningspersoner inleds i december 2016.

Studien finansieras av Västesterbottens läns landsting, Demensfonden, Familjen Janne Elgqvists stiftelse, Svenska Läkaresällskapet, Gun och Bertil Stohnes stiftelse, och Magnus Bergvalls stiftelse.

Länk till tidigare pressmeddelande om forskargruppens upptäckt att infektion med herpes simplexvirus ökar risken för Alzheimers sjukdom.

Läs forskargruppens tidigare publicerade forskningsstudier i Alzheimer’s & Dementia:

Reactivated herpes simplex infection increases the risk of Alzheimer's disease

Herpes simplex infection and the risk of Alzheimer's disease – A nested case-control study

givegift.png

Hugo Lövheim är forskare vid Umeå universitets Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och Enheten för geriatrik (foto: Erik Lövbom)