Fyra läger för unga anhöriga

9 september 2017

Tack vare ett unikt samarbete mellan Alzheimerfonden och sju av landets kommuner kunde fyra läger för unga anhöriga genomföras under sommaren 2017.

Två av lägren hölls i Avesta, ett i Luleå och ett i Skåne. Sammanlagt fick 47 ungdomar och unga vuxna samt 9 föräldrar möjlighet att delta.

Syftet med lägren, som hållits sedan 2011, är att ge stöd till barn, tonåringar och unga vuxna som har en demenssjuk förälder. På lägren får de möjlighet att knyta värdefulla kontakter med jämnåriga i samma situation. De kan också ställa frågor till en läkare och lyssna till föreläsningar av demensexperter. Bland annat får de hjälp att ta sig igenom och förstå den snåriga djungeln av rättigheter som den sjuke och anhöriga har.

Se bilder från sommarens läger och läs mer om läger för unga anhöriga, samt om de anhörigas berättelser.

1bbbbSjövik2017_webb

givegift.png