alzheimerdagen

Alzheimerdagen 2017

28 september 2017

Alzheimerdagen är en temadag om alzheimer och andra demenssjukdomar som årligen anordnas av Alzheimerfonden. I år hölls föreläsningsdagen i Aula Medica i Solna. Det blev en späckad temadag där nästan 400 gäster kom för att lyssna på de senaste rönen inom demensforskningen.

 

Alzheimerdagen 2017.0204-Foto J.Wulff
Aula Medica fylldes med åhörare
Alzheimerdagen 2017.0163. Foto J.Wulff
Professor Ingmar Skoog om hur man kan förebygga demens
Alzheimerdagen 2017.0218-Foto J.Wulff
Michael Schöll talar om PET-metoden
 
Alzheimerdagen 2017.0263-Foto J.Wulff
Pia skott pratar om munhälsa 
Alzheimerdagen2017.0276-Foto J.Wulff
Anders Lindunger pratar om munhälsa
 
Alzheimerdagen 2017.0315-Foto J.Wulff
Moderator Robin Askelöf pratar med anhörig Catarina Olsson
 
Alzheimerdagen 2017.0362-Foto J.Wulff
Stina Syvänen om hur man utvecklar patientvänliga metoder för utvärdering av nya läkemedel
Alzheimerdagen 2017.0482-Foto J.Wulff
Helle Wijk och Lena Borell pratade om miljöer i vård- och omsorgsboenden

 

Alzheimerdagen 2017.0489-Foto J.Wulff
Moderator Robin Askelöf med Liselotte Jansson

 

Alzheimerdagen 2017.0498-Foto J.Wulff
Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte med Catarina Olsson

givegift.png