AlzeCure Pharma är på väg mot börsen

10 augusti 2017

Idag skedde ett stort lyft för AlzeCure. Stiftelsen som grundades av en grupp framstående f.d. AstraZeneca-forskare, Alzheimerfonden och Bengt Winblad, har tagit alzheimerforskningen mot börsen.

AlzeCure utvecklar nya metoder och läkemedel för att diagnostisera och behandla neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimers sjukdom. Med hjälp av pengar från bland annat Alzheimerfonden och amerikanska Alzheimers Drug Discovery Foundation fungerar stiftelsen som en inkubator för att forskning av alzheimer.

Nu har aktiebolaget AlzeCure Pharma lyft in två intressanta projekt: Det ena projektet syftar till att mildra och lindra symptomen vid alzheimer. Det andra projektet är inriktat på att utveckla metoder som påverkar själva sjukdomsförloppet.

Idag kungjordes det glädjande beskedet att AlzeCure Pharma är inställda på en börsnotering.

En börsnotering kommer att främja bolagets vetenskapliga forskning och läkemedelsprojekt.

”I dagsläget finns ingen bra medicinering för alzheimer. Marknaden är gigantisk”, säger vd:n Johan Sandin till Dagens Industri.

70 miljoner kronor har redan intagits i kapitalanskaffning för kliniska studier och mer förväntas tillkomma i samband med noteringen nästa höst.

Läs hela artikeln på Dagens Industri.

givegift.png